Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #3

2016-11-02 13:44

Träden absorberar koldioxid och avger syre!
Helt fel tänkt att stympa stadens lungor!