Bevara Gunnesbo 4H


Gäst

/ #16

2016-10-10 18:21

4H är en förening för ungdomar av ungdomar där mottot lära genom att göra genomsyrar all verksamhet. Ungdomar lär sig så mycket mer än kaninskötsel. De lär sig demokrati, allas lika värde, kännsla för natur och djur. Alla får delta och alla kan delta. I dessa tider när psykisk ohälsa talas mycket om är det mycket viktigt att barn och ungdomar får finnas i ett samanhang där de får finnas utan tävling och prestige och där de själva kan påverka.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook