Bevara Gunnesbo 4H


Gäst

/ #14

2016-10-10 17:24

Jag skrev under därför att 4H är en mycket bra verksamhet där barn och unga får lära sig livsviktiga saker på ett roligt sätt, vara delaktiga och i slutänden stärka det demokratiska samhället. Jag hade inte varit den jag är i dag utan 4H.
Facebook