Bevara Gunnesbo 4H


Gäst

/ #13

2016-10-10 16:59

Jag bor själv på Gunnesbo. Vi behöver någonting mänskligt. När krigsministeriet rådde Churchill att ta pengar till rustningsindustrin från kulturen genmälde Churchill "och vad ska vi då försvara?"
Facebook