Bevara Gunnesbo 4H


Gäst

/ #11

2016-10-10 16:25

Alla som har haft barn som vuxit upp i Lund vet hur mycket 4H gårdarna betyder, för våra barn i alla åldrar, även för oss vuxna. Politiskt får vi ju en riktning att titta emot - och den vill vi inte ha i nästa val, skulle förslaget att dra in det kommunala stödet till 4H vinna kraft.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook