Pensionssystemet


Gäst

/ #4

2016-03-30 09:05

Därför att det pensionssystem vi har idag är dåligt och är orättvist.