Upprop för Hertsöskolan!


Gäst

/ #10

2015-09-26 15:46

Bor numera i Kungsbacka, jobbar på Volvo Car Group inom Research & Development i Göteborg och ansvarar för forskning och förutveckling. Har vuxit upp i Luleå och på Hertsön, fick min utbildning från årskurs 3 till 9:e. På den tiden gavs det väldigt bra förutsättningar och utan dessa hade jag inte varit där jag är idag. Att kunna gå eller cykla till skolan, att kunna umgås och interagera med mina kompisar på skolan och på fritiden gav mig de förvärvade sociala och kompetensutvecklande förutsättningar jag idag lever på i den internationella arbetsplats jag verkar i. Det finns många exempel på framgångsrika elever från Hertsön inom både idrott, förenings- och företagverksamheter som verkar i Luleå, Sverige och internationellt. Tas detta beslut kommer det att påverka Luleå Kommuns framtida möjligheter att verka ch finnas för det Lokala behovet, Luleås tillväxt och med det Norrbottens och Sveriges mål. Punkt