Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #19

2015-09-22 15:14

1) Tåget räddade t.ex. min skolgång då busserna strejkade.
2) Jag är uppväxt i Karskog och då vi flyttade var bussförbindelserna lika bra som till Nordsjö från Kampen. Nu finns bara en buss mitt på dagen kvar. Tåget till Sjundeåstation är vår närmaste alternativ :(.
3) Tågresan är angenämare för man kan läsa och studera.