Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #229

2015-06-03 12:36

Det slösas för mycket skattepengar, utan ansvar i Sverige.