Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #111

2015-05-08 16:43

pga att jag själv har blivit väldigt illa behandlad av Försäkringskassan och är utförsäkrad. Jag har flera vänner som mår fruktansvärt dåligt och kämpar för att både få sin röst hörd samt att få sina liv att fungera något sånär trots svåra sjukdomstillstånd.. detta är FÖR DJÄVLIGT rent ut sagt!! att det får fortgå!!