Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015

gäst

/ #255 Re: Re:

2015-02-10 15:33

#152: All Hail Ordningsvakten! - Re:  

 Att göra sitt jobb som ordningsvakt och som polis innebär att du har all makt och befogenhet att utöva våld, vilket är ett väldigt groteskt system. Att dunka nåns huvud mot marken är att gå över gränsen. Polisen ska vara ett skyddsmedel för samhället, inte något vapen mot befolkningen. Så du menar alltså att polisen t.ex. "gjorde bara sitt jobb" när de red över en massa människor i skåne eller? Är det rätt sätt att gå till väga?