Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015


Gäst

/ #254 Re:

2015-02-10 15:30

#28: Jonas -  

 Sverige är ett landsom skyddar politiker och poliser osv. Inte dom som bor i landet. Sverige brytar mot internationella barn lagar regelbundet.