Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015


Gäst

/ #139

2015-02-10 10:15

Finns ingen förklaring det här som ordningsvakten som har gjort det här är våld mot barnen !!!!!!!!det här är oacceptabelt !!!!