Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015


Gäst

/ #91

2015-02-10 08:06

Sådant ska aldrig få inträffa! Avskaffa hellre alla väktare, jag känner mig tryggare utan dem!