Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #233

2014-05-10 11:06

Vi måste vara rädda om livsmiljön. Den är ett självorganiserande dynamiskt system som tillhandahåller de livsbetingelser, som vi och våra medvarelser är beroende av för vår existens. För att livsmiljön skall kunna fortsätta med detta, måste dess fysiska och kemiska sammansättning och egenskaper hållas konstant inom snäva gränser. Användningen av GMO motverkar detta.