Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #165

2014-05-03 08:31

Jorden och mänskligheten har en framtid om vi tänker-, handlar- och odlar ekologiskt och inte äter genmanupelerad föda, annars har vi ingen framtid!