Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #163

2014-05-01 20:30

Allt fler länder tar ställning mot GMO. Studier på djur visar skadliga effekter på hälsan över tid. Människans och bondens rätt att så sina frön från förra årets skörd tillintetgörs helt och maten ägs av ett fåtal företag som kontrollerar vår frihet. Ingen vet heller vilka långsiktiga konsekvenser vi ser när GMO-frön blandas med frön som utvecklats över lång tid och som våra och djurens gener är anpassade till. Vill vi verkligen bli ägda, sjuka och förlora vår rätt till maten? Monsanto och övriga företag som vill äga maten lägger ner miljontals kronor på att motverka märkning och valfrihet eftersom de vill äga oss och vår fria vilja. Säg nej och rädda framtidens värld.