Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #111

2014-04-26 07:34

Nej till GMO i Sverige. Genetiskt modifierade organismer GMO vinner mer och mer spridning i världen.GMO-frågan har kanske under de senaste åren blivit den viktigaste frågan för vår hälsa, och för vår framtida miljö.Riskerna av oavsiktlig spridning av gm-grödor till icke gm-grödor är idag inte längre en teori utan verklighet. De har framkommit i ett flertal djurstudier att faror för både växter, djur ocg människor har påvisats.
P.g.a av ökad spridning av GMO-pollen, har insektsbeståndet minskat i England. Bibeståndet har halverats sedan 1980-talet. 3 arter av humlor är numera borta. 3/4 av fjärilar har minskats i rasande takt. Insekterna behövs för pollinering av växtriket ! Detta skall LRF inte besluta JA till !

För människors, djurs och grödors bästa, undvik genmanipulering.