Inga vindkraftverk i Lövsjöområdet, Lerum

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Inga vindkraftverk i Lövsjöområdet, Lerum.


Gäst

#1

2014-01-04 10:58

Varför förstöra miljö för att rädda miljö? Vindkraftverk - ja - i områden där de inte förstör för sin omgivning. Vindkraft är en mycket dyr investering i förhållande till den energi den ger.

Gäst

#2

2014-01-04 11:28

"Människan är blott ett rö, det svagaste i naturen. Men hon är ett tänkande rö." / Blaise Pascal

Gäst

#3

2014-01-04 19:29

Lägg ner skiten

Gäst

#4

2014-01-04 22:52

Vistas flera dagar i veckan i burhult området och det vore total katastrof för både miljö och boende om dessa "rena" kraftverk fick byggas.
Alebo

#5 Inga vindkraftverk i Lövsjöområdet, Lerum

2014-01-04 23:16

Vindkraftverk är förödande för friluftslivet, Fågelfaunan och boende i tyst skogsmiljö.
Alefjäll är ett av de få kvarvarande tysta områdena i Göteborgsområdet. Nej till vindkraft här!
Bin laden

#6

2014-01-05 00:29

Nu får dom ta och ge sig snart;(

Gäst

#7

2014-01-06 15:20

Kommer bygglov att beviljas för närboende/eller för närboende som tillhör grannkommunen Ale?
Hur kan miljökommunen Lerum tillåta att ett värdefullt "tyst område" försvinner?

Gäst

#8

2014-01-06 17:23

Vi tycker att det förstör vårat naturområde, vi tänker på våra djur i skogen som blir stressade av ljudet!!

Gäst

#9

2014-01-07 02:18

Det Häckar Sparvhök, smålom och förmodligen fiskgjuse i närheten bland många andra arter,det vore trist om dom här varelserna blev av med ännu ett hem. Naturen är välbevarad och innehåller många så kallade känsliga arter i området, det borde poltiker ta hänsyn till innan dom gör det oåterkalleliga.
Gråbobo

#10 Inga vindkraftverk i Lövsjöområdet, Lerum

2014-01-07 11:36

Hur kan man ens med berått mod överväga att förstöra ett sådant bullerfritt område? Som om det kryllade av sådana i vårt närområde. Eller kan kommunen erbjuda annat lika stort sammanhängande och lättillgängligt TYST område i utbyte? Samhället måste våga freda även sådana resurser så att vi med någon trovärdighet kan hävda att vi verkligen bryr oss om miljön och vår hälsa.

Gäst

#11

2014-01-07 16:34

Vill inte ha en underbar miljö fördärvad av ett ständigt bullrande i naturen.

Gäst

#12

2014-01-07 22:21

De som är för vindpark Fyrskog bör testa att ha en dammsugare (snällt ljud) påslagen i hemmet dygnet runt, alternativt motorsåg om man är nära vindkraftverket och se hur länge man står ut. Detta är ett unikt område som kommer få utstå långvarig negativ miljöpåverkan på fåglar som häckande stor hackspett, gröngöling, ugglor med flera samt på djur som rådjur, älg, grävling och de vägar som kommer krävas samt träd som måste fällas berövar skalbaggar och andra insekter på deras naturliga bo- och födoplatser. Vind är miljövänligt men vindkraftverk är miljöskadliga, vilket det finns utredningar om. OM Lerums kommun menar allvar med sina miljömål bör man omedelbart säga NEJ till detta vansinne. Det går fort att förstöra miljön men tar mycket lång tid att återställa i de fall det går. Det enda man är ute efter är att få billiga pluspoäng från kommunala bolag som inte ser till de boendes, som redan har flygets buller vid inflygningar till Landvetter och som vet att ljudförhållandena förstärks vid vissa vindförhållanden och inte heller till den långsiktiga nyttan med att vi bevarar naturområden där naturen själv får sköta sin utveckling. Att kommunala bolag i Göteborgsregionen inte bryr sig om de som bor och verkar i området är rent skamligt men det enda man vill är att få in intäkter och bryr sig inte alls om hur eller vad man förstör på vägen. Lerum som miljökommun - att skriva eller säga ordet miljö är enkelt men att leva upp till det, där krävs planering och tankekraft och den saknas totalt i detta ärende.


Gäst

#13

2014-01-07 23:56

Vi bör värna naturen?

Gäst

#14

2014-01-08 08:15

Icke att förglömma, ett vindkraftverk har en kort hållbarhetstid, ca 25 år, en mycket kortsiktig lösning på ett energiproblem som idag inte finns. Sverige har en överproduktion på energi. Vår natur tar oehört mycket längre tid att läka efter ett så stort ingrepp som detta projekt gör på skog och mark. Det är hög tid att vi börjar värna om den lilla örörda natur som finns kvar i vår närmiljö. Det är lätt idag att "gömma" sig bakom projekt som anses miljövänliga för det låter bra men i slutändan blir det inte miljön som vinner. Vinsten tillfaller människorna bakom projektet. Lerums Kommun, miljökommun, värna om vär närmiljö, ta vara på det som finns av vacker och sällsynt natur i kommunen, säg NEJ till detta projekt.

Gäst

#15

2014-01-08 11:19

Till havs är dom mindre störande o får säkerligen bättre effekt

Gäst

#16

2014-01-08 14:43

Var rädd om och värna vår natur!

Gäst

#17

2014-01-09 13:43

Knappast något är viktigare för vår hälsa än att tillvarata TYSTA OMRÅDEN. De är och kommer definitivt att vara öronens och själens rekreationsrum.
Leo

#18 Oljud från vindkraftverk

2014-01-09 14:18

Vi lever nu, sedandrygt tre månader, i ett KONSTANT oljud från vindkraftverk, tre stycken placerade i rad rakt söder om vårt hus och gårdsplan. Det närmaste 800 m. bort (sedan 1200 & 1500 m.)Fundamentet ligger 80 m. över gårdsplanen och generatorhuset 190 m. upp. Vindkraftverk skall inte placeras närmare bostäder än 2000 - 2500 m.

Gäst

#19

2014-01-09 14:39

Lägg ned projektet!

Gäst

#20

2014-01-09 15:39

Det är bra att fler engagerar sig mot vindkraftsexploatörernas baggböleri!
Vi i Landsbygdspartiet är emot olönsamma naturförstörande experiment! Detta är en ödesfråga för Sveriges naturlandskapsbild.

Gäst

#21

2014-01-09 16:25

Vindkraft må vara ( fast det återstår nog att bevisa det också) kortsiktigt lönsamt som geschäft för vindkraftsbolagen och en eller annan markägare. Och det i så fall enbart pga att skattebetalarna, direkt och indirekt, tvingas skjuta till mellanskillnaden mellan de höga produktionskostnaderna och det förhållandevis låga priset på t ex vattenkraftsbaserad el. För att vindkraften ska kunna tas upp/transporteras i befintliga kraftnät krävs att vattenkraft måste dumpas ( vattnet går kraftverken förbi när - den olönsamma - vinkraften transporteras i näten). För närboende är vindkraftbullret en pina, bolagen mörkar olägenheterna och nuvarande bullernormer är hopplös otillräckliga ( tillåtande), dessutom tas ingen hänsyn till ohörbart men sannolikt skadligt infraljud.

Gäst

#22

2014-01-09 16:35

Dessa områden har ett bakgrundsljud på 20 dBA natt.
Gränsvärde på 30 dBA är relevant. Uppsala Universitet har konstaterat att temporära störningar uppstår även om 35 dBA tillämpas.
Fladdermösss dödas i mängder i hela Europa o forskare varnar för ekologisk kollaps. Krav ställ på avstängning under kritisk tid. Tornseglare o svalor har decimerats med 50% under 12 år. Källjudet bör höjas med flera dB pga osäkerhetsfaktor. 185 m höga verk drar ned kalluft som kan sänka dagstemperaturen med < 4 grader. Nattetid kan varmare luft nå marken o daggen utebli med risk för uttorkningskänsliga plantor o arter. Vem bryr sig?

Gäst

#23

2014-01-09 17:13

Jag känner med Er,..vi har samma "sjuka" fenomen i vid Dellensjöarna i Hälsingland. Där planeras ca 90 st vindkraftverk mellan 150 - 200 meter höga. Det råder ingen energibrist, det är en unik historisk miljö genom ett meteorit nedslag för 300 000 år sedan. Ett unikt skogs, fiske, vildmark och jordbruks landskap. Jag är mot denna visuella förstörelse av våra fina landskap.
Olle Gill Norrbo.

Gäst

#24

2014-01-09 18:52

Med tanke hur vi har fått det i Lemnhult. Jag skulle inte vilja att någon annan vill ha det så. Stå på er, men det är inte lätt-
Lennart o Siw

Gäst

#25

2014-01-10 09:25

Det vore katastrof för detta rekreationsområde norr om Gråbo om det byggdes vindkraftverk i detta område som dessutom hotas av en kraftig utbyggnad av kraftledningsgator. Eller hänger det kanske ihop?
Kanske spelar man ut de olika alternativen mot varandra!? Kraftledning väster om Lövsjön och vindkraft vindkraft öster om och vice versa!? Jag har vistats i dessa skogar sedan barnsben och gör i dag : geocachar, fiskar och plockar svamp m.m.