Förstör inte Ekenäs Gamla Stad: Inga villor på vattnet vid Barckens udde

Förstör inte Ekenäs Gamla Stad:

Inga villor på vattnet vid Barckens udde.

Yle Västnylands nätupplaga skriver ensidigt om tre privatpersoners planer på att bygga ”flytande villor” (sammanlagt 2000 m2 i villor på 90 - 200 m2 per styck)utanför Barckens Udde i Gamla Stan i Ekenäs.

 

Föreningen Gamla Stan i Ekenäs har tagit del av planerna och motsätter sig absolut att den snart 475 år gamla unika stadsbilden förstörs.

 

Ekenäs gamla stad hör, tillsammans med Borgå, Nådendal och Raumo till de bevarade, unika skyddade miljöerna i Finland. Specifikt för Ekenäs gamla stad är den havsnära miljön, som saknar motstycke i vårt land.

 

En central del av miljön är Södra Vikens vattenspegel, som fortsätter ut mot den sköna stadsfjärden. De föreslagna villorna gör ett effektivt slut på denna omistliga del av miljön.

 

I förslaget är nödvändiga parkeringsplatser inritade längs Södra Strandgatan och Våghusparken, en stor sopstation i ändan av Barckens udde, dvs längs Ekenäsbornas och gästande besökares finaste promenadstråk.

 

Det nu föreslagna området gränsar till Gåsören, och är delvis en del av Naturaområdet, som alltså är skyddat och inte får störas.

 

Föreningen Gamla Stan i Ekenäs kräver att stadsstyrelsen vid sitt möte den 3.5. 2021 förkastar det förslag till planeringsreservering som står på agendan. Föreningen motsätter sig att privata intressen får förstöra väsentliga kultur- och miljövärden.

 

Föreningen motsätter sig inte i princip ett byggande på vattnet. Ekenäs har ett mångfald av stränder som lämpar sig för detta slag av byggande, utan att man våldför sig på kultur- och mljövärden.

 

Föreningen Gamla Stan i Ekenäs samlar inte bara folk som bor och verkar i Gamla Stan, utan också alla dem som vill värna om Ekenäs omistliga kultur- och miljövärden.

 

 

Ekenäs den 2.5.2021


Föreningen Gamla stan i Ekenäs r.f. / Tammisaaren Vanha Kaupunki r.y.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Föreningen Gamla stan i Ekenäs r.f. / Tammisaaren Vanha Kaupunki r.y. kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...