Förbjud tiggeri nu

Namninsamlingen har till syfte att låta Svenska politiker förstå att det finna en bred opinion emot det pågående tiggeriet och dess följder i Sverige. Vi vill ha en lagstiftning emot tiggeri, och även lagstiftning som påskyndar och underlättar markägarnas, polisens och kronofogdens möligheter att snabbt avhysa människor från illegala bosättningar och beslagta eller flytta bort deras vagnar, tält och andra tillhörigheter.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sanna Kriström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...