Förbjud inte tiggeri - få kommunerna att ta sitt ansvar!

På senare tid har flera kritiska röster höjts mot tiggare, och namninsamlingar har startats för att förbjuda tiggeri.

Jag hoppas och tror att jag inte är ensam om att anse att en lagändring som tar bort en grupps hela inkomstkälla varken löser några problem eller är speciellt humant. 

I Socialtjänstlagen står tydligt att alla som befinner sig i kommunen och är i nöd har rätt till bistånd. I nuläget finns det dock inga tydliga riktlinjer för vad biståndet ska bestå av, och det bistånd som ges varierar från helt obefintligt till hjälp med hemresa för EU-migranter. Att bo i tältläger eller husvagnar, i de flesta fall utan värme och elektricitet, utan möjlighet att laga mat annat än över öppen eld, borde rimligen räknas som nöd, men skyddsnätet för dessa utsatta människor fungerar inte. 

Det här är en namninsamling för en lagändring för att fastställa, på regeringsnivå, det ansvar som kommunerna har för dessa invånare och vad för bistånd de har rätt till. Regeringen hänvisar till kommunerna, och kommunernas socialtjänst vägrar ta det ansvar de är ålagda. Under tiden hamnar tiggarna i kläm