Förändring av Leonbergerklubbens nya RAS, EN ÖVERSIKT AV VAD SOM BEHÖVS FÖR ATT FÖLJA RAS

Denna namn insamling är skapad för att förmå Leonbergerklubbensstyrelse att ändra på det nya RAS. Med det förslaget som ligger kommer inte det gamlasystemet med A och B höfter vara godkänt, om man vill följa ras. Endast index innebär att fullfriska individer med B -höfter i kullar med få röntgade syskon lämnas utanför avel. Dessutom innebär det att ögonlysning bara skall ske en gång under hundens mest sannolika avelsperid och det är vid start. Nästa krav ligger på 5 år då de flesta tagits ur avel och mycket kan ha förändrats. Att inte likhet med resten av Leonbergerunionen kräva dna tester för Lpn 1 och 2 samt Lemp i första generationen avelsdjur, är att blunda för det problemet som andra erkänner finns. Skriv på för att förändringFörslag av förändring:

HD/ED • Vid parning använda hundar med A eller B höfter alternativt kullindex uppgå till lägst 100. (Vid utlandsparning ska individen vara avelsgodkänd i sitt hemland.) • Hundar med Hd grad D eller E samt ED grad 2 eller 3 får inte användas i avel oavsett index. ÖGON • I avel endast använda hundar som är ögonlysta före avelsdebut. Ögonlysningen gäller i två år eller senast den dagen hunden fyller 5 år, därefter krävs en ny ögonlysning.

DNA TESTER: Lpn 1, Lpn 2 och Lemp skall testas i första generationen,  avelsdjur efter fria föräldrar behöver inget nytt test.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ruth överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook