För fortsatt hyresboende i Billnäs och Fiskars.

Raseborgs stad har beslutat sälja 105 hyresbostäder i Fiskars och Billnäs som nu uthyrs av kommunägda Fastighets Ab Bruksbostäder. Dessa kulturhistoriskt värdefulla bostäder spelar en central roll för brukssamhällenas mångfald och livskraft. För människor som respekterar och värdesätter de gamla bruksmiljöerna har det varit lätt att flytta till bruken. Företagarna i Billnäs och Fiskars har haft möjlighet att erbjuda bostäder i närheten av arbetsplatserna. I bruken har det bildats levande och rika bygemenskaper där det förutom hantverkare och konstnärer bor representanter för de mest skiftande yrken.

Staden vill nu sälja samtliga 105 bostäder till en enda köpare. Man medger öppet att detta innebär slutet för hyresboendet i Fiskars och Billnäs. Ett stort antal människor, däribland många barnfamiljer, skulle tvingas lämna sina hem och flytta bort från sina hemorter. Som följd av detta skulle även framtiden för skolan i Fiskars vara hotad och tröskeln att bosätta sig i bruken skulle avsevärt höjas.

Ett hinder för försäljningen är de lån som staten i tiden beviljade för renovering av bostäderna. Lånen innefattar villkor av ARAVA-typ som förhindrar försäljning i normal ordning, de kan endast överlåtas till allmännyttiga ändamål. Fastighets Ab Bruksbostäder har av det statliga verket ARA anhållit om att få villkoren hävda. Detta har förordats av staden.

Vi undertecknade kräver att Fastighets Ab Bruksbostäder även i fortsättningen förblir i Raseborgs stads ägo, eller säljs till en aktör som förbinder sig att fortsätta den allmännyttiga hyresverksamheten. Adressen överlämnas till ARA och Raseborgs stad inom november 2011.