För barnen i Eslövs skolor

Kära medvårdnadshavare

Jag hoppas ni orkar läsa och delar mina tankar!Som vårdnadshavare till två barn i vår kommunala grundskola vill jag ta tillfället i akt att dela med er något som oroar mig djupt.

Ni kanske redan är medvetna om de stora nedskärningarna som kommunen nyligen genomförde på skolorna i kommunen. Drygt 41 sttjänster i skolan drogs in. Detta påverkade inte bara vår skolas resurser utan även våra barns utbildning och framtid. Tyvärr har vi nu fått höra att kommunen planerar ytterligare nedskärningar, vilket kan försämra situationen ytterligare. Både Sveriges lärare Eslöv och Sveriges skolledare Eslöv har uttryckt samma sak. Jag vill nu att vi gör våra barns röster hörda då detta i slutändan kommer drabba ALLA skolbarn i skolan! Kringresurser och vikarier är redan i stort sätt borttagna – vad sker härnäst?!

Vi kan inte låta detta ske utan att göra våra röster hörda. Våra barn förtjänar en utbildning av hög kvalitet och möjligheten att uppnå sitt fulla potential.

Vi har initierat en namninsamling för att visa kommunen hur många av oss som är oroade över dessa nedskärningar och vill ha en förändring i kommunens prioriteringar gällande kommande nedskärningar. Era namnunderskrifter är av avgörande betydelse för att vi ska kunna göra våra röster hörda och försöka påverka beslutsfattarna att ompröva sina planer.

Om ni är eniga i vår oro, och jag hoppas verkligen att ni är det, så ber jag er att skriva under detta brev för att stödja vårt gemensamma mål att säkra en bättre utbildning för våra barn och framtida generationer. De genomförda nedskärningarna märker vi att de redan påverkar våra barn, kommande kommer slå hårt!

Sprid gärna detta brev och länk till namnunderskrift till alla berörda i vår kommun. Ökar vi medvetenheten ökar chansen att få så många namnunderskrifter som möjligt. Tillsammans kan vi göra en positiv förändring.

Tack för ert engagemang och ert stöd i denna viktiga fråga. Låt oss kämpa för våra barns utbildning och en bättre framtid.

Med vänliga hälsningar,
Sofie Gottschalk Jansson

Vårdnadshavare till två barn i den kommunala skolan!


Sofie Gottschalk Jansson    Kontakta namninsamlingens skapare