Krav på omarbetning av föreslagen FÖP Kode 2023

Välkommen att skriva under här om du instämmer i följande utveckling för Kode, (Kungälvs kommun) som en markering mot föreslagen FÖP Kode.

Vi kräver av Kungälvs politiker att:

  1. Ingen utbyggnad i Kode kan ske förrän järnvägsöverfarten är åtgärdad.
  2. Kode ska bevaras som ett tryggt och säkert samhälle att växa upp i.
  3. Bevarad jordbruksmark är ett väsentligt samhällsintresse ur beredskaps- och klimatsynpunkt. Därför ska jordbruksmarken bevaras i sin helhet – också de delar som ligger inom gamla ÖP Kungälv 2010 vid Guntorp och Tunge.
  4. Nybyggnation och förtätning planeras på andra lägen än jordbruksmark.  
  5. Presenterade lösningar är ekonomiskt försvarbara.
  6. Respekt för Solbergabygden och kulturlandskapet.
  7. Kungälvs kommun ska vara ledande i landet i genomförande av FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030. Detta förutsätter att FÖP Kode görs om så att hållbarhetsaspekterna ovan vägs in.

Arbetsgruppen för en hållbar utveckling av Kode    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Arbetsgruppen för en hållbar utveckling av Kode lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...