Folkomröstning i Hammarö kommun! OBS, uppdaterad information!

Uppdatering 170319: Vi har fått tips om att de här påskrifterna inte har tillräckliga uppgifter för att leda till en folkomröstning. För att få till en folkomröstning krävs egenhändig namnunderskrift, personnummer, datum och adress. Sidan kommer fortsätta att gälla t.o.m 31/3 och alla underskrifter här kommer att lämnas till beslutsfattarna. Vi får se denna namninsamling som en protest. Det kommer att finnas utskrivna listor att skriva på i kommunen. Ni måste alltså skriva på dem för att det ska kunna leda till en folkomröstning. Kontakta mig här om ni vill ha information om var de listorna finns.

___________________________________________________________________

Vi vill få till en folkomröstning gällande organisationen av skolorna  i Hammarö kommun. För att få till det krävs att 10 % av de röstberättigade i kommunen vill ha det.  

Vi ställer oss emot majoritetens förslag gällande: Mörmo- och Hammarlundens skola årskurs 7-9 flyttats till Hammarö utbildningscenter, Hammarlundens skola årskurs 7-9 görs om till årskurs F-6, Lillängsskolan ska avvecklas.  

Vi står bakom oppositionens förslag som värnar om småskalighet: Utveckla de två väl fungerande högstadieskolorna genom att flytta Mörmos högstadium till fräscha lokaler på Hammarö Utbildningscenter, Hammarlundens högstadium utvecklas och byggs ut eftersom det i detta område byggs väldigt mycket bostäder, bevara och rusta upp Lillängsskolan.         

Vi står bakom både majoriteten och oppositionen förslag om att bygga upp Götetorpsskolan.          

Detta förslag gynnar alla berörda områden på Hammarö! Vi måste agera nu! Skriv under och sprid till vänner och bekanta.  

Sista datum för underskrift är 31/3. Investeringsbudget redovisas till kommunstyrelsen den 10/4.