Folket kräver NU ett SVAR från Folkhälsomyndigheten, FHM! Vad innehåller ett s.k Covid-19 test?

Folkhälsomyndigheten, FHM, har för svenska skattemedel (>1.2 miljarder) köpt in ett påstått Covid-19 "test" som kallas RT PCR test. Det här RT PCR testet är inte säkerhetstestat för bruk på människan i enlighet med CE märkningens säkerhetsdirektiv. 

 Vid mikroskopiering av toppen på testpinnen ingående i RT PCR test kitet så visade det sig att toppen av testpinnen är konstruerad av små tunna fibrer / rör som lätt bryts av och fastnar i vävnaden i näsan när mottagaren tror att att test genomförs. 

Frågor:

Varför fastnar spröten / rören från toppen av pinnen kvar i näsans vävnad vid ett påstått Covid-19 test tillfälle?

Vad innehåller rören / spröten på toppen av RT PCR pinnen och hur påverkar det innehållet oss människor?

De frågorna är ytterst relevanta med grund i den mikroskopiering Bodify Research m.fl. genomfört och dokumenterat. Ni kan se Bodify Research mokroskopiering via följande länkar:

Mikroskopiering / Camera microscopic analysis of

Masks, ”Test” Swabs, Foods, Tampons, Sanitary napkins, Toiletpapers & Human tissue

 

https://www.bitchute.com/video/RqTpIwBhxQi6

https://m.youtube.com/watch?v=6RUieC8TEh0

https://www.youtube.com/watch?v=ta_Awb7i9kk

https://www.bitchute.com/video/fEyImSMFB9XI

https://www.bitchute.com/video/LkW8Aj6YPA2H

https://www.bitchute.com/video/L6PJTidPb79B

 


Lennart Fröderberg grundare av Bodify Research    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lennart Fröderberg grundare av Bodify Research lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...