Fiskefartyget Sandö i Grundsunds hamn

Jag vill att det kulturminnesmärkta fiskefartyget Sandö i Grundsunds hamn befrias från hamnavgift av Lysekils kommun så att det kan ligga kvar i hamnen och utgöra ett minnesmärka för alla fiskare, sjömän, skeppare som kämpat med islandsfiske, långafiske, sillfisk,under svåra förhållanden ute på Norsjön och andra farvatten. Tanken är att Sandö till sommaren skall bli ett levande museum för bofasta, deltidsboende, turister och beskriva långafisket för de som inte varit med..

Med din underskrift stödjer du ovanstående, dela gärna till dina vänner