Fältare i Stenungsund NU!

Stenungsunds kommun är inte på något sätt värsta kommunen i landet men vi har många ungdomar som behöver trygga förebilder ute på stan.

Mitt förslag är fältare som är i yngre medelåldern och har en möjlighet att få förtroende hos ungdomarna på ett annat sätt, likt storasyskon. De ska naturligtvis vara vuxna ansvarstagande människor men det måste också vara några ungdomarna kan relatera till! Här måste personlighet och förmåga gå före CV. Det bör finnas en jourtelefon och tid att bygga upp ett förtroende.mm... För det tar tid. Men det måste ju börja nån gång!! Exakt hur arbetsuppgifterna ska se ut är ju upp till kommunen. Detta är bara ett uttryck av att något annat behövs! 

Kommunen har god hjälp av nattvandrare, kyrkor och andra som gör ett gott jobb ideellt, men kommunen behöver nu själva ta ansvar och ANSTÄLLA!!

Det behövs personal som är en länk mellan myndigheter och ungdomarna. 

Skriv under om du tycker att Stenungsunds kommun bör ta SITT ANSVAR I DETTA, NU!