Ett brev till partiledningen

Kära partistyrelsen.

Lite drygt ett år har gått. Inte så mycket om vi ser till partiets långa och gedigna historia. Men för oss medlemmar har det, av många anledningar, känts mångt mycket längre än så. Vi förlorade valet i september 2010 och fick en ny partiledare i mars. Utvecklingen kändes positiv och det var inspirerande att känna vind i segel igen för socialdemokratin. Med Håkan Juholts installationstal om socialdemokratins framtid kändes det helt rätt och lite som att vi hittat hem i vår färdriktning. I opinionsundersökning efter opinionsundersökning kände tydligen medborgarna detsamma, i och med det uppsving vi fått under hela året i olika opinionsundersökningar, ända fram till debatten om hyresersättningarna slog till i oktober.

Vi förstår att debatten om hyresersättningarna fått många medborgare att tvivla på socialdemokratin och att vi har en lång färd för att återta medborgarnas förtroende. Vi kommer att uppleva flera opinionsundersökningar som inte visar på det utslag vi önskar. Och det tror vi att de allra flesta är medvetna om. Men i takt med att debatten i medierna om hyresersättningarna har avstannat låter sig krisdiskussionerna inte sluta. Ty gång på gång kommer en särskild skara partiföreträdare ut med budskap om opinonslägets koppling till Håkan Juholt, utan att själva presentera varken idé eller förslag till vilka förändringar som behövs. Frågan slutar således undermedvetet om partiordförandens vara eller inte vara, vilket till synes verkar vara avsikten med de uttalanden som görs.

Genom att gång på gång innehållslöst kommentera partiets tillstånd hindrar dessa företrädare att socialdemokratins politik kommer ut, vilket är helt centralt i vår strävan att vända opinionen. Det tycks således finnas ett egenintresse från dessa företrädare som går framför partiets intresse, vilket för oss medlemmar är djupt oroande. Oroande, inte bara för att vi förlorar viktig tid till att tala politik och vända opinionen till en valseger 2014, men också oroande för medlemsdemokratin.

Vi partimedlemmar har nämligen rätten att få veta vad våra partiföreträdare avser med sina yttranden. Vi partimedlemmar vägrar att betraktas som boskap som bara har som uppgift att hova in röster i valen. Vi anser att våra röster är lika mycket värda som partiföreträdare i partistyrelsen och verkställande utskottet. Partiföreträdare ska företräda oss, och i och med en position i partistyrelsen och/eller det verkställande utskottet, har partiföreträdare också skyldighet att förklara vad de avser med uttalanden om partiets situation och framtid. Görs inte det anser vi, som skrivit under detta upprop, att de företrädare som fortsätter med prickskyttet mot Håkan Juholt och socialdemokratin i stort, har förverkat rätten att företräda oss och bör därmed omedelbart ställa sina förtroendeplatser, inom SAPs styrelse och verkställande utskott, till förfogande.


Med vänliga men bestämda hälsningar

 

Undertecknade

 


Socialdemokratiska gräsrötter    Kontakta namninsamlingens skapare