En framtid för Tjärnö Skola!

593094B3-9409-45F8-B4EF-B133CE53EAC6.jpegNamninsamling för en positiv framtid för Tjärnö skola

 

Avsändare: Tjärnö samhällsförening samt föräldrar till barn på Tjärnö skola

 

Tjärnö skola är en liten skärgårdsskola med stor potential och många unika värden. Skolan hotas av nedläggning och det vill vi stoppa! Processen har drivits av politiker och förvaltning i tysthet under snart 6 månaders tid med förväntat beslut 11 april i barn- och utbildningsnämnden (BUN) och i kommunfullmäktige (KF) 18 juni. Ingen dialog med berörda har förts under processen och den utredning som genomförts för att ”se över skolstrukturen” kommer inte offentliggöras förrän efter beslutet i BUN. Beslutet att utreda skolstrukturen är en del i budgetarbetet med nedskärningar av skolverksamheten och drivs hårt trots att åtgärden skulle leda endast till små kostnadsminskningar.

 

Tjärnö skola har potential för en ökning av elevantalet i och med det nya bostadsområdet bakom skolan och en expanderingsfas för Tjärnö marina laboratorium, en av Strömstads största arbetsgivare. Den omedelbara närheten till både skog och hav är en viktig del i skolans pedagogik och främjar även fysisk rörelse, något som lyfts av skolverket som ytterst värdefullt. Utan skolan avfolkas bygden, och rekryteringspotentialen av personal till Tjärnö marina laboratorium minskar. Att bibehålla en levande landsbygd och ökat invånarantal är två av målen i Strömstad kommuns Vision 2030. Samarbetet med labbet bidrar också till att väcka intresse för naturvetenskapliga ämnen och för högre studier hos eleverna. Att höja andelen elever studerar vidare efter gymnasiet är ytterligare ett av huvudmålen för Strömstad kommun.

 

Tjärnö skola har hotats av nedläggning gång på gång genom åren (skolan har funnits i 115 år!) vilket skapar oro och skadar skolans chans till fortlevnad då föräldrar inte vågar sätta sina barn på skolan. Vi vill påverka rådande situation för Tjärnö skola och vända den till en positiv trend för Tjärnö skola och förskola!

 

Vi kräver därför att:

1. Representanter för Tjärnö samhällsförening får ta del av utredningsmaterialet om förändring av skolstruktur innan beslut fattas.
2. Representanter för Tjärnö samhällsförening får vara delaktiga i utredningens genomförande.
3. Att en dialog förs med berörda innan beslut fattas.
4. Att Tjärnö skola får minst 5, helst 10, år av arbetsro för att sedan utvärderas.
5. Att det tas fram en plan för uppbyggnad av småskolorna.

 

Vi hoppas att ni vill stötta oss i detta arbete genom er namnunderskrift. Lämna gärna en kommentar för att ytterligare stödja våra krav.


Åsa Hammarstrøm FRIS    Kontakta namninsamlingens skapare