Det ska finnas en simhall i Kallinge!

Det finns idéer och viljor om att avveckla simhallen i Kallinge. Undervisning i simning, badvett och hantering av nödsituationer vid vatten är ett krav för låg-, mellan- och högstadiet. Att kunna simma 200 m är ett krav för årskurs 6 - 9. Kallinge simhall är fullbelagd under normal skoltid, måndag - fredag.

Om simhallen skulle avvecklas skulle eleverna behöva transporteras till exempelvis simhallen i Ronneby - om den har kapacitet att "överta" Kallinges elever.

En stängning kommer  att leda till minskade sim- och badvettskunskaper hos Kallinges elever - i en kommun med flera mil lång kust är det högst olyckligt och mycket olämpligt.

En avveckling kommer rimligtvis medföra ökade kostnader för transporter, ökad miljöpåverkan, tidspillan för elever och lärare och ökad administration.

En stängning av simhallen i Kallinge kommer förmodligen leda till att belastningen på simhallen i Ronneby kommer att öka, vilket sannolikt kommer att leda till att tillgängligheten för allmänheten och föreningar kommer att minska.

En avveckling kommer att leda till minskad tillgänglighet för personer utan egen bil och personer med funktionshinder.

En stängning kommer att leda till en minskning av Kallinges "pluspoäng" och "inbyggda stolthets- och trivselkapital".

1. Vi kräver att det ska finnas en simhall i Kallinge de kommande 30 åren, minst, att denna har minst samma storlek och kapacitet som dagens, gärna större, och att simhallen finns i direkt närhet eller nära anslutning till Kallingeskolan.

2. Vi kräver att simhallen i Kallinge börjar renoveras och upprustas å det snaraste, eller att en ny simhall börjar byggas snarast, och att uppehållet eller "glappet" för skoleleverna och allmännyttans "kunder" blir kortvarigt.

3. Vi önskar att simhallens kapacitet och / eller öppettider ökar, så att allmänheten bereds möjlighet att nyttja simhallen minst två gånger i veckan (i nuläget finns inga tider för allmänheten).

Slut.


Emil Lindberg, Älgvägen 5, Kallinge    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Emil Lindberg, Älgvägen 5, Kallinge kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...