Dags för universiteten att starta klimatomställningen

Vi forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor uppmanar våra lärosäten att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom fem år. På detta sätt kan universiteten ta konsekvenserna av den vetenskapliga kunskap de själva producerar och gå före i den omställning av hela samhället som måste börja nu. På samma gång demonstrerar universiteten i praktiken vad det innebär att ta vetenskaplig kunskap på allvar.

Exakt hur denna halvering ska gå till blir det upp till varje universitet att slå fast. Minskningen behöver dock innebära en översyn av följande områden:  

Resorna

Maten

Bilpendlingen

Energianvändningen

Kapitalplaceringarna

 

En längre version av uppropet finns på DN Debatt.

 

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, Lunds universitet

Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Jonna Bornemark, docent i filosofi, Södertörns högskola

Anja Hirdman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet

Yvonne Hirdman, professor emeritus i historia, Stockholms universitet

Arne Jarrick, professor i historia, Stockholms universitet

Staffan Laestadius, professor emeritus i indistriell utveckling, Kungliga tekniska högskolan

Andreas Malm, forskare i humanekologi, Lunds universitet

Julia Nordblad, forskare i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Lennart Olsson, professor i geografi, Lunds universitet

Roland Paulsen, docent i sociologi, Lunds universitet

Elin Röös, forskare i miljösystemanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

Josefin Wangel, forskare och föreståndare för Center for Environment and Development Studies, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet

Erik Westholm, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Åsa Wikforss, professor i filosofi, Stockholms universitet

Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, Karlstads universitet

Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, Karlstads universitet