Dagisbarnen i Oskarshamn

I Oskarshamns kommun går det 17,65 barn i åldern 1-6 år per förskoleavdelning.  I statistiken har man tagit med de s.k. småbarnsavdelningarna, vilket borde ”dra ner” statistiken något och ändå är det alltså i snitt 18 barn per avdelning. På 15 av 62 avdelningar finns det 21-26 (eller fler) barn.

I "Skolverkets allmänna råd och kommentarer om kvalitet i förskolan" står det att en tidigare kunskapsöversikt visar att en gruppstorlek på cirka 15 barn "är att föredra för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. De yngsta barnen har behov av att ingå i mindre grupper än så för att få sina behov tillgodosedda."

Stora barngrupper medför att:

  • säkerheten inte kan garanteras, olycksriskerna ökar markant
  • barnens arbetsmiljö blir stökig, ljudnivån för hög vilket medför att barnen inte kan komma till ro
  • barnen blir stressade, oroliga att inte få vara med eller vara delaktiga i samtal och lekar, eller få tillräckligt med hjälp av- eller tid med personalen.

Alla ni som vill att Oskarshamns kommun använder våra skattepengar till att satsa mer på våra barn i förskolan,

Alla ni som vill se att Oskarshamns kommun omgående vidtar åtgärder för att minska antalet barn per avdelning,

Alla ni som helt enkelt tycker att barnen förtjänar mycket bättre än så här,

Var snälla och skriv på den här namninsamlingen. Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi rubba berg!