Förslag om cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn

Jag har lämnat in ett förslag till Sundsvalls kommun om en cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn.

Essviksvägen leder många skolbarn från Essviks skola längre ut på udden mot Norra Nyhamn. I dagsläget finns delvis alternativ till bilvägen för gående och cyklister. Men, det är också betydande långa sträckor som gående och cyklister ska samsas med bilar, bussar och annan tung trafik på en smal vägbana. Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40–60 km/h.

Av alla som skadas allvarligt i trafiken är nästan hälften cyklister. 8 av 10 skadade cyklister skadas i singelolyckor. Nästan hälften av de allvarligaste skadorna är huvudskador. Det är också den vanligaste skadan bland de cyklister som omkommer. För att motverka dödsfall och allvarliga skador måste såväl utformningen som driften och underhållet av infrastrukturen anpassas till cyklisterna. (Källa: Trafikverket) Det anser jag kan förbättras i vårt område.

Området vid Nyhamnsfabriken är mycket förorenat och ska enligt inledande beslut saneras. Undersökningarna har visat att det finns ett stort behov av att sanera området så att människor och djur ska kunna vistas där utan risk. Saneringen ska också minska risken för att föroreningar läcker ut till Svartviksfjärden och vidare ut i havet. (Källa: sundsvallvaxer.se/nyhamn) Detta beslut bidrar också till att fler kommer kunna och vilja besöka området. Det gäller även det naturreservat på Klampenborg som finns i närheten.

Jag föreslår därför till Sundsvalls kommun en satsning på en cykelbana längs Essviksvägen mot Norra Nyhamn, både i syfte att undvika personskador och för att underlätta för besökare att på ett miljövänligt sätt besöka området. Dessutom växer området med nybyggen och företag. Därmed ökar trafikflödet och behovet av alternativa transportmöjligheter.

Du kan följa händelser kring förslaget på Facebook: facebook.com/cykelbananyhamn

Jag kommer att komplettera förslaget till kommunen med namnunderskrifterna när ett betydande antal har skrivit under.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Madelene Granath överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook