Ge upp planerna på en parkeringsplats vid Caloniagränden

Vi undertecknade vädjar till Åbo universitet, Åbo Akademi och Suomen Yliopistokiinteistöt att parkeringsområdet som nu är planerat till parkområdet vid Caloniagränden flyttas till en annan tomt eller att ett undantagstillstånd sökes från Åbo stad för att slopas eller minskas. I den tilltänkta platsen skulle en parkeringsplats inte tjäna sitt ändamål utan skulle störa användningen av området i sin nuvarande form och minska på trivseln och säkerheten i området. 

I nuläge går det en stig genom området som tjänar som en led för gång- och cykeltrafik mellan Assistentensplats och Kasärngatan. Lederna från Caloniagränden till Arcanumgränden tillika rutten till Arwidssonsgatan genom Assistentsgatan är reserverad till gång- och cykeltrafik. I nuläge är trafiken i nedre campusområdet till stor del baserat på cykel- och gångtrafik, vilket gör det till ett säkert och trivsamt område att röra sig. 

Byggandet av en parkeringsplats inne i campusområdet skulle öka mängden biltrafik markant. Enligt byggloven skulle infarten till parkeringsplatsen ske genom Assistentsgatan, vilket i praktiken betyder att Arwidssonsgatan skulle öppnas för biltrafik och trafiken skulle också omdirigeras att köra brevid idrottsplanen som ligger bakom Educarium. Detta skulle leda till korsande trafik för dem rör sig till och från Åbo universitets och Åbo Akademis campusområden och betyda ökad osäkerhet i användningen av Tomasparken och lekplatsen i Tomasparken.

Utöver säkerheten, borde miljön och hälsan av de som rör sig i området tas i större beaktande i projektet. Att röra sig till fots eller med cykel främjar hälsan och arbetsvälmående och därför ska dessa sätt att röra sig inte göra till mindre säkra eller svårare att användas. Det finns också forskning om att en arbetsväg genom ett grönområde ökar välmåendet. Att ersätta ett grönområde med en parkeringsplats visar att man anser att det är mer centralt att främja bilism än de värden som har beskrivits ovan. Detta är också i uppenbarlig strid med Åbo universitets miljömålsättningar. I stället för att främja arbetsresor med bil kunde universiteten uppmuntra sin personal till att välja hållbara sätt att röra sig, t.ex. genom att subventionera periodkort till kollektivtrafiken. 

Vi undertecknade anser att omdirigering av trafiken eller gröna planteringar för att ersätta en park garanterar inte i tillräcklig grad trivseln, säkerheten och miljövärden i området. Vi vädjar till universiteten, byggföretaget och Åbo stad att parkeringsområdet inte skall byggas på denna plats. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Riina Lumme lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )