Bussförbindelse norr om Byske

Under senvåren har det kommit ett beslut där man tar bort bussförbindelsen norr om Byske. En buss som används av skolungdomar, universitetsstudenter, förvärvsarbetande, pensionärer och andra i behov av kollektivtrafik. En utredning som har gått att bli ett beslut är baserat på att det går bussar som Norrlandskusten(100,98,20) etc. förbi E4an.

Första bussen som åker förbi Åbyn E4 Söderut på morgonen är en Norrlandskusten 100 Buss. Den avgår 06:35 från Piteå Busstation och åker förbi Kinnbäck mellan 06:45-06:50 och Åbyn mellan 06:55-07:05 för att sedan stanna i Byske 07:15. Denna buss stannar inte i byarna längs E4.


Första bussen som stannar i Åbyn E4 Söderut är en Norrlandskusten 20 Buss, som kommer mellan 11:25-11:40. Tiderna är cirka tider, vilket gör att om bussen är tidig lämnar den hållplatsen eller kör bara förbi. Med denna buss kan man inte ta sig till skola, jobb, tandvård, sjukvård etc. på morgonen.


Första bussen som stannar i Åbyn Norrut på morgonen är en Norrlandskusten 20 Buss som avgår 06:35 från Skellefteå och stannar cirka 07:10-07:20 Åbyn E4 Norrut och stannar cirka 07:15-07:30 i Kinnbäck E4 Norrut för att senare fara vidare mot Haparanda. Denna buss som går norrut stannar i byarna längs E4.


Det finns 4 stycken Norrlandskusten 20 Bussar som går norrut och stannar i Åbyn innan klockan 12:00. Det finns ENDAST en Norrlandskusten 20 buss som går söderut och stannar i Åbyn innan klockan 12:00. Om man ser på bussarna som går förbi E4an på morgonen/förmiddagen så är det endast en buss som stannar i rätt tid för skolungdomar, universitetsstudenter, förvärvsarbetande och pensionärer som börjar tidigt på morgonen med studier, jobb etc.


Genom att man tar bort morgonbussen 210 från Renholmen till Skellefteå på morgonen excluderar man individer som ej har körkort och behöver ta sig till jobb, studier, APL eller andra aktiviteter. 210:an som avgick från Renholmen 06:50 gick genom ett flertal byar på morgonen, Åbyn, Tåme, Selsvik, Båtvik etc.


Kommunens mål är att få raka linjer, informationen som gått ut är att kommunmedlemmar norr om Byske till länsgränsen ska ha möjlighet att ta bussen från den raka linjen,E4. Enligt informationen kan boende i byarna runt omkring ta buss från E4 Kinnbäck, Åbyn, Tåme och Båtvik. Det finns busshållsplatser däremot ingen buss som stannar, på dessa busshålsplatser på morgonen söderut mot Skellefteå för de som valt att bo och arbeta i Skellefteå kommun.


Man har även tagit bort bussarna 210 som med avgång 13:00 och 16:15 från Skellefteå Busstation till Renholmen. Dessa bussar gick igenom ett flertal byar och var väldigt populära. Bussarna gick även tillbaka från Renholmen till Skellefteå Busstation.


Skellefteå kommun och Region Västerbotten behöver se över kollektivtrafiken norr om Byske fram till Länsgränsen och göra det möjligt att åka kollektivt för kommunmedlemmarna längs den raka linjen, E4. Bussarna som passerar byarna efter E4 i kommunen norr om Byske, riktning söderut mot Skellefteå behöver stanna under morgonen för att möjliggöra för kommunmedlemmarna norr om Byske att åka kollektivt i riktning söderut mot Skellefteå. Ett annat alternativ är att låta linje 210 från och till Renholmen bestå.


Josefine L. Åström & Leah Nilsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Josefine L. Åström & Leah Nilsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook