Bullerskydd till Saxtorpsskogen

Hej!

Kortfattad information:

Du som skriver under denna petition vill att det uppförs ett bullerskydd kring E6 vid Saxtorpsskogen med omnejd pga det buller som uppstår från passerande trafik. 

 

 Bakgrund:

Med åren har vägtrafikbelastningen på E6 som passerar Saxtorpsskogen med omnejd ökat markant och med denna har bullret ökat i samma omfattning. Detta under en period när boendeformen gått från sommarboende till åretruntboende i området. 

Det finns i dagsläget en överväldigande majoritet som bor permanent i Saxtorpsskogen. 

 

Syftet med denna petition är att samla underskrifter i en lista från individer som bor i detta område och som vill att man uppför bullerskydd kring E6 vid Saxtorpsskogen med omnejd på grund av det höga trafikljudet. Som skattebetalare kan och bör vi ställa kravet på Trafikverket och kommunen att finansiera och snarast bygga ett bullerskydd med tanke på hur påträngande bullret är.