Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Primark till Sverige

  Vi vill få klädkedjan Primark att komma till Sverige. Klädkedjan har 364 affärer runt om i Europa, varav den närmaste för svenskar finns i Hamburg, Tyskland. Primark har ej någon internet handel och vi i Sverige kan då inte få tillgång till deras produkter.  Primark är en kedja som tillverkar billiga och snygga kläder för damer, herrar och barn för ett mycket rimligt pris. De har också modern heminredning, skönhetsprodukter, och speciella Disney och Harry Potter produkter. Enligt Primarks hems

Skapad: 2019-03-09 Statistik

Skånes Fotbollförbund, Föreningstyrka är ingen bra idé!

I augusti meddelande Skåneboll att ) "Skånes Fotbollförbunds styrelse har beslutat om nya tävlingsnivåer för spelare upp till och med 12 år som kommer att gälla för distriktets seriespel och föreningsarrangerade cuper från och med den 1 januari 2022. De nya tävlingsnivåerna kommer innebära att det är åldersgruppens kollektiva nivå som ska ligga till grund för anmälan av lag till våra serier, inte hur långt enskilda spelare nått i sin utveckling, med främsta syfte att motverka selektering och för

Skapad: 2021-10-06 Statistik

Hitta bättre och säkrare parkering för Magne och Ymer bon.

Skriv under så vi kan få det vidare till den sämsta hyresvärden som finns att dem borde fixa bättre och tryggare parkering för oss som bor på Ymer och Magnegatan.

Skapad: 2021-09-15 Statistik

Till SRF konsulterna -Avsluta omgående ert samröre med Ageras!

Till SRF Konsulterna: Vi är många som ser med stor förvåning på att ni har Ageras som rekommenderad samarbetspartner. Det verkar ha gått er förbi att många haft och har klagomål på Ageras, deras aggressiva säljare och dito fakturaavdelning, och på i flera fall magra eller obefintliga resultat för dyra pengar. Som seriös branschorganisation ber vi er med det snaraste ompröva er relation till detta företag som uppfattas som oseriöst och inte något som SRF skall befatta sig eller förknippas med. Me

Skapad: 2021-06-18 Statistik

Vegansk kost ska beviljas i alla kommuner

Denna petition kommer skickas till kommuner som uppmuntrar eller accepterar att skolor och förskolor nekar barn vegan-kost när föräldrarna efterfrågar det: Det är ohållbart och ologiskt att ni nekar barn rätten till vegansk kost. (Vad vi talar om här är helvegetarisk kost, i dagligt tal kallad vegansk, alltså helt utan animaliska produkter). Många föräldrar efterfrågar detta utifrån djurrätt, etik, av miljö- och hälsoskäl, samt för att deras barn äter så som familjen valt att äta, nämligen helt

Skapad: 2017-08-04 Statistik

Vi protesterar mot det livsfarligt dåliga vägunderhållet på väg 373

Det måste ske en förändring av vägunderhållet på väg 373 från Vitsand till korsningen Gråträsk. Underhållet är under all kritik, det är ibland med fara för eget liv att färdas på denna väg när det snöar/snöat. Den plogas många gånger inte hela vägbredden, eller så är det utplogat så vägen får en större bredd, även det livsfarligt. Allt detta gör att exempelvis utryckningsfordon inte kan köra den hastighet som är befogad för akuta transporter. Väg 373 är dessutom hårt trafikerad av tunga fordon o

Skapad: 2021-11-03 Statistik

Staket runt dagvattentäkt för att skydda våra barn

Vi är orolig och tycker att det är mindre lämpligt att Vivab har en vattensamling/ pöl utan staket så nära vårt nya barntäta område. Det är en väldigt brant sluttning ner till vattnet med ingen synlig kant det är väldigt ingenvuxet kring täkten som ger dålig uppsikt om någon är i fara. Ett ärende hos kommunen med ärende nummer 210607-267 är skapat där vi önskade att de såg över området och satte stängsel runt, precis så som de gjort på den andra dammen vid villa området. Tyvärr sa vivab nej så n

Skapad: 2021-09-06 Statistik

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31 Statistik

Dags att skrota den individuella lönesättningen på Umeå Universitet

Förra året bestämde sig Umeå universitet på grund av pandemin att ge ett generellt procentuellt lönepåslag. I år är lönesamtalen och den individuella lönesättningen tillbaka. Man kan undra varför. Individuell lönesättning leder till godtycklig lönesättning som ekonomiskt missgynnar många av universitetets anställda. Det finns starka principiella skäl att kritisera systemet: 1. Det leder till konkurrens mellan kollegor istället för samarbete2. Lönesättningen blir godtycklig3. Det är extremt resur

Skapad: 2021-09-09 Statistik

Vallentuna kommun skall bygga fler hyresrätter.

Bostadsbristen är påttaglig i Sverige och inte minst i Vallentuna kommun. Detta tvingar b.la. våra ungdomar att lämna kommunen istället för att kunna stanna kvar. Alternativt tvingas deras föräldrar att skuldsätta sig och köpa en lägenhet vilket i sin tur driver skuldersättning och priser.  Vi vill att Vallentuna kommun aktivt via det befintliga komunnal bostadsbolaget Össebyhus skall bygga hyresrätter i Vallentuna kommuns tätort som balans mot de hyresrätter som byggs i privat regi. En aktiv al

Skapad: 2021-09-05 Statistik