De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Ängstugans förskola!

I slutet av november 2019 väntas Örkelljunga kommun ta beslut om kontraktet för Ängstugans förskola ska förlängas efter sommaren 2020 eller inte. Med er hjälp kan vi påverka beslutet om att få ha förskolan kvar. Skriv under denna namninsamling! Vi behöver 6000 underskrifter enligt en politiker i kommunen. Ängstugan är en mindre men otroligt välmående förskola i Örkelljunga kommun. Med välmående menar vi; trygga barn, mycket nöjda föräldrar och lite sjukfrånvaro hos barn och personal. Både barn,

Skapad: 2019-11-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 313 309
7 dagar 45 45

Rädda djuren på Skansen

Skansen snart i konkurs. I denna inhägnade park i Stockholm hålls vilda djur som vargar, älgar och björnar inlåsta. Där finns också papegojor, krokodiler och lemurer m.m. – Djurhållningen är det sista som får fallera. Men tar pengarna slut är det svårt att få tag på pengar till mat för dem, säger vd John Brattmyhr. Detta tillfälle bör tas i akt för att avveckla denna onaturliga djurhållning som sker på Skansen. Djuren bör tas om hand och placeras i en miljö där djurens bästa sätts i fokus.Parke

Skapad: 2020-03-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 87 85
7 dagar 45 44

Protestlista mot bergtäkt i Trosta (Kimsta 5:4), Sigtuna Kommun

Swerock har ansökt om tillstånd för bergtäkt inom fastigheten Kimsta 5:4. Över 16 miljoner ton berg ska tas ut täkten under en period på 20 år. Om tillstånd ges kommer detta att innebära stora negativa konsekvenser för de boende runt omkring. Närmaste fastighet vid den tilltänka täkten ligger ca 100 m ifrån. De negativa konsekvenserna är bland annat Transporterna. Mellan 240 till 300 lastibilar per dygn kommer att lämna täktområdet. Lastbilarna kommer att trafikera väg 858 (Almungevägen) mellan

Skapad: 2020-02-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 245 245
7 dagar 43 43

Låt svedala loppis vara kvar

Vi vill att följande två punkter ska ändras hos Svedala kommun! 1. Kortare handläggningstider på bygglov.  2. Ändra detaljplaner i industriområden så affärer kan etablera sig i Svedala och erbjuda handel.  Vi på Svedala loppis fick höra att handläggningstiden på vårt bygglov är ca 10 veckor. Detta för att vi vill bedriva handel i östra industrin. Vår butik har en stor kundkrets och är väldigt omtyckt av folk från olika ställen i Skåne men främst Svedala och Trelleborg. Som förening är det en sto

Skapad: 2020-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 301 299
7 dagar 40 40

NYTT VALSYSTEM 2022

Tycker ni dagens valsystem borde ändras? Tycker ni att röstning till val,ska ske tex via bankID? SKRIV DÅ UNDER PÅ DEN HÄR NAMNINSAMLINGEN!      

Skapad: 2020-03-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 36
7 dagar 37 36

Avsätt Anders Tegnell Nu!

Statsepidemiologen Anders Tegnell är i dagsläget den auktoritet som regeringen tar råd av när det gäller Corona spridningen i Sverige. När det bara fanns 94 fall i Sverige så sa han "Sverige kan ha nått kulmen nu.Det kanske går upp något. Men sedan kommer det med all sannolikhet att gå nedåt" Han har inte sagt att det finns ingen anledning till oro och att munskydd inte fungerar.  WHO säger visst att munskydd fungerar (måste dock vara klassade FFP2 eller helst FFP3, ni vet dom som vi ser svenska

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1411 1385
7 dagar 36 36

Stäng Klimpfjälls hotell och liftar nu!

Under rådande tider med corona/covid-19 så har alla skidorter stäng utom Klimpfjäll. Enligt chefen tycker han att en stängning är onödig då han: citat",coronasmittan finns redan i Klimpfjäll" slut citat. Detta är inte ok!! Så skriv på och stötta, tack!      

Skapad: 2020-04-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 35 35
7 dagar 35 35

Bevara Solbergaslätten - utred annan hållbar lokalisering för ny skola i Kode

Vill du bevara Solbergaslätten?  Skriv under vårt krav på att avbryta detaljplaneprocessen för byggnation av ny skola på Solbergaslätten (Guntorp 1:4) och återuppta processen med annan hållbar lokalisering.   Välkommen att skriva under vårt krav till Kungälvs kommun. Se nedan.  ----------------------------------------------- Till Kommunstyrelsen, Kungälvs kommun         Dnr 2016 KS2016/O185       Guntorp 1:4, del av, detaljplan för skola Solbergaslätten är en tydligt avgränsad slätt med Guntorp

Skapad: 2020-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 120 114
7 dagar 36 34

Mer sjuksköterskor åt Sverige

Trotts att samhället konstant matas av bilder av sjuksköterskor där de går på sina knän med minimal lön så har vi valt att utbilda oss till detta. Vi har alla en filosofi där vi vill göra skillnad hos människor när de behöver det som mest, allt från när livet börjar till när livet går mot sitt slut. I snart tre år har vi tränats i att jobba i team för att kunna vårda och möta närstående och patienter i ilska, sorg och glädje i livets prövningar. Att se hälsa ur ett holistiskt synsätt där hela mä

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33
7 dagar 33 33

Upprop till kommunstyrelsen i Kristianstads kommun: Satsa på Huaröds skola! - Lägg inte ner en verksamhet som betyder trygghet och framtidstro för alla i Huarödsbygden.

Upprop till kommunstyrelsen i Kristianstads kommun Satsa på Huaröds skola - lägg inte ner en verksamhet som betyder trygghet och framtidstro för alla i Huarödsbygden Vi, boende i Huarödsbygden, ger vårt stöd till de familjer som kämpar för att det i byn ska finnas verksamheter för mindre barn och för barn i skolåldern. Att lägga ned förskolan och/eller skolan drabbar barnen, familjerna och andra i bygden på ett dramatiskt sätt. Barnen mister då närheten till skolan och hemmet. Föräldrarnas vard

Skapad: 2020-03-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 163 162
7 dagar 33 33Facebook