De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

NEJ! Bygg inte på ängarna och de öppna ytorna runt Hallunda Gård!

Botkyrka kommun vill bygga 600-800 bostäder i området kring Hallunda Gård. Exploatering av Hallunda äng leder till historielöshet och förlust av gemensamma historiska och kulturella värden, vilka är av riksintresse och mycket viktiga i nutid och framtid. Botkyrka kommun vill genom byggnationen förminska ett av Sveriges största bronsåldersrösen. Artrika ängar är en bristvara i de norra kommundelarna. Dessa kan inte bebyggas! Genom hård exploatering/bebyggelse planerar man att trycka ihop många bo

Skapad: 2020-07-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 401 400
7 dagar 3 3

När ansluter SEB sig till Apple Pay?

Apple Pay har existerat i Sverige som betalmetod sedan hösten 2017. Sedan dess har samtalet mellan SEB och deras trogna kunder pågått på deras facebooksida kring när även vi SEB-kunder kan få njuta av enkla betalningar genom Apple Pay. Tråkigt nog så har SEB i snart tre års tid använt samma svar på just den frågan: "Vi följer utvecklingen av Apple Pay och är fortsatt mycket positiva till digitala plånböcker men kan tyvärr inte lämna något besked om eller när vi ansluter oss till Apple Pay." Samt

Skapad: 2020-07-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 41 41
7 dagar 3 3

#RättvisaFörFreja: Återuppta utredning mot ordningsvakterna för tjänstefel!

För två år sen blev Freja utsatt för övervåld av två ordningsvakter. När hon anmälde händelsen lades den ned, trots att det fanns flera vittnen på plats när händelsen ägde rum. Ordningsvakterna anmälde dock Freja för att hon bet en av dem i vaden, och nu döms Freja till fängelse. Natten mellan 2:e och 3:e feb, 2018, var Freja och hennes barn påväg hem. När de steg av på Gullmarsplans station i Stockholm såg de ett par ordningsvakter utföra ett hårdhänt ingripande av en man. Mannen skrek av smär

Skapad: 2020-06-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 32014 31078
7 dagar 3 3

Bulleråtgärder för hela Vellinge!

Förslag till Vellinge Kommun gällande bullerskyddsåtgärder inför planeringen av kapacitetshöjande åtgärder mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg samt påfart (väg 6) till E22 norrgående riktning mot Malmö. Redan idag är trafiken tung på motorvägen samt påfart och avfart i norra Vellinge. Detta skapar höga bullernivåer vilket i sin tur orsakar bekymrande risker för ohälsa. Långvarig exponering av höga bullernivåer ökar riskerna för fysiska som psykiska åkommor och innebär en ökad

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 126 125
7 dagar 3 3

Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Under Coronakrisen passar Hälso- och sjukvårdsdirektörerna och ordförandena i Läkemedelsråd/kommittéerna inom regionerna Halland, Skåne och Västra Götaland på att stoppa livsviktig behandling. Man har beslutat dra in en medicin som bromsar nedbrytningen av kroppens muskler där bland annat lungfunktionen är en väsentlig del. Medicinen är den enda behandling som finns för de pojkar som drabbats av den medfödda sjukdomen Duchennes muskeldystrofi, DMD.  Max, Måns och Daniel är tre av sammanlagt fyr

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11374 11166
7 dagar 3 3

Stoppa det osynliga eftervåldet mot kvinnor och barn! (#OsynligtOffer)

Våldet slutar inte när kvinnan lämnar en våldsam relation och det finns män som använder barnen som vapen för att orsaka så stor skada som möjligt. Det är som om att det finns system i samhället som är byggt på att rättfärdiga mäns våld. Detta behöver vi tillsammans ändra på! Därför behöver vi din underskrift för att påvisa att vi är fler som vill se en samhällsförändring kring hantering av mäns våld mot kvinnor och barn.  Vi i Gardet Göteborg kräver att: den förälder som utsätter sin partner fö

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 217 214
7 dagar 3 3

Ingen mer bebyggelse inpå Boulognerparken Skövde!

OBS! OBS! OBS! LÄS DETTA INNAN DU SKRIVER UNDER.  DU MÅSTE BEKRÄFTA MAILET SOM DU FÅR FRÅN skrivunder.com ANNARS BLIR INTE DIN PÅSKRIFT AKTIV=RÄKNAS EJ MED BLAND PÅSKRIFTERNA!  DU MÅSTE GIVETVIS ÄVEN ANGE EN KORREKT MAILADRESS!    Är du också missnöjd över att få 3 st massiva lägenhetshus på mellan 5 och 10 våningar med 180 lägenheter som kommer inkräkta på våran fridfulla park och bad? Skriv då under denna insamling! (Glöm ej bekräfta mailet från denna sida..annars aktiveras ej din underskrift.

Skapad: 2020-04-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 167 166
7 dagar 4 3

Skriv under för HÖJDA LÖNER till SJUKVÅRDSPERSONAL

COVID-19 krisen har än en gång bevisat för vårt samhälle vilka hjältar sjukvårdspersonalen är. De är hjältar som lyfter upp samhället och förhindrar en total katastrof. Men orkar dem? Jag skäms över hur deras löner i dagsläget ser ut. HÖGRE LÖNER måste de få.  I den nationella initiativrätten krävs det 100 000 namnunderskrifter inom 18 månader för att få tillstånd en nationell folkomröstning. Vi kan göra skillnad på riktigt. Låt oss komma upp till det antalet! Vi kan! Håller ni med? Skriv under!

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 72333 70984
7 dagar 3 3

Folkomröstning om Västerås flygplats

Vi vill att invånarna i Västerås ska få säga sitt om flygplatsens framtid. 

Skapad: 2020-03-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2138 2098
7 dagar 3 3

Kräv regeringens avgång.

Namninsamlingen fortsätter! Skriv under och dela den till hela Sverige!  Denna namninsamling kommer användas som ett underlag, för att visa hur många i Sverige som tycker att det räcker nu med oansvarig politik, riktad mot vår regering. Ett underlag för att visa hur många vi är som inte står ut med mer rädsla, oro och ilska över hur vårt land utvecklats. Ett underlag för att visa hur många vi är sammanlagt som kräver att regeringen avgår och lämnar plats till bättre lämpade. Denna namninsamling

Skapad: 2019-09-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21238 20686
7 dagar 3 3Facebook