De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Jonna ska skaffa en patreon

Vi är många själar som vill berika våra liv med Jonnas heliga kunskaper. Skriv under denna insamling om du också vill att Jonna ska skapa en patreon och lära oss om livets mörka konster och heligheter! :D

Skapad: 2020-06-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22 20
7 dagar 2 2

Bevara Helsinglands gröna ytor!

HEJ! Vi vill med denna namninsamling bevara Rättviks gröna fina samlingsplats för alla åldrar. Att genomföra en skatepark som kommer ta upp denna genuint vackra grönområde känns inte bra. Vi är för denna byggnation, men på en annan plats. Alternativ plats: Prästskogsvallen, Hedslunds IP vid multiarenan , IK Jarl .  

Skapad: 2020-06-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 71 70
7 dagar 2 2

Öppet brev till Stengärdans rektor samt för- och grundskolechef

Dagsläget på våra barns förskola, Stengärdan, är allvarligt och vi föräldrar är djupt oroliga för att ni som bär det yttersta ansvaret inte förstår hur ohållbar situationen är.Inledningsvis vill vi förtydliga att information ang höstens situation på Stengärdan helt uteblivit. Och för att inte skapa oro och förvirring kräver vi tydlighet och öppenhet från rektor angående alla viktiga frågor som berör våra barns vardag så som personaltäthet, byggnationen av den nya Stengärdan, hantering av vikarie

Skapad: 2020-06-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 27
7 dagar 2 2

Farthinder på Ängavångsgatan

Nu måste vi se till att kommunen tar sitt ansvar. Att nöja oss med de farthinderna som de gjort i veckan på Ängavångsgatan kan vi inte godta. Tänkte därför att vi gör en namninsamling och ser till att få till en förändring. Nu får dom göra om och göra rätt en gång för alla!

Skapad: 2020-06-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 90 90
7 dagar 2 2

Småstadsidyll före betong klotsar till labyrint

småstadsidyll före betong klotsar och stora stora höghus packat som sill i centrum skapar labyrint och förfular det fina vh utmärker sig för. Nu ska tungelsta fräshas upp dem får en detaljplan på småstadsidyll. Varför inte vi med ? Man har förhastat fram denna detaljplan. Var med bli hörda låt oss boende få vara en del av det nya. Tror vi flesta är beredda att hålla med om att betong koloser packat som sill och bygga upp i skyarna inte är fint och passande. Fräsha upp kan vi göra på ett annat sä

Skapad: 2020-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 151 150
7 dagar 2 2

OLÄMPLIGT AV SR VÄLJA TEGNELL SOM SOMMARPRATARE

Till ansvarig utgivare för Sommarpratarna i SR Hej Med detta brev motsätter sig undertecknade Sveriges Radios val av Anders Tegnell som talare i underhållningsprogrammet Sommarpratarna. Vi upplever SRs val som ett hån mot de snart 5000 människor som sista månaderna har avlidit i förtid, mot alla sörjande anhöriga och mot alla som idag för fullt kämpar för sitt liv på landets intensivvårdsavdelningar. Som delaktig upphovsman och förespråkare av den ”svenska strategin”, att låta viruset spridas ge

Skapad: 2020-06-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2000 1889
7 dagar 2 2

Medborgarförslag mot buller från väg 73

Hej! Vi är många som har hört av oss till Trafikverket med synpunkter på det ökade bullret från väg 73 i höjd med Vega/Söderhagen. Trafikverkets inställning i frågan verkar vara att man har gjort vad man ska och att saken därmed är utagerad. Eftersom jag inte håller med om detta har jag skrivit ett medborgarförslag, att lämnas till Haninge kommun. Förslaget är, i korthet, att kommunen ska verka för att Trafikverket tar tag i bullerproblemen. Förslaget i sin helhet framgår nedan. Genom att skriva

Skapad: 2020-06-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 162 160
7 dagar 2 2

Rädda basebollplan på Arnöparken från att bli bostäder

Nyköpings kommun har i sin detaljplan för Nyköping 2040 projekterat att det ska byggas bostäder på den plats där Arnöparken, en av Sveriges finaste och mest kända basebollplaner för ungdomar, nuligger. Går kommunens plan igenom så kan de när som helst sättaigång och riva Arnös enda plats för utomhusidrott och börja byggabostäder. Detta vill vi med er hjälp sätta stopp för.Vi vill tillsammans med er skapa en opinion, så att detaljplanen förbostäder stoppas och att platsen för Arnöparken istället 

Skapad: 2020-06-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 363 357
7 dagar 2 2

RÄDDA ESKILSTUNAS SKOLOR FRÅN BESPARINGSKRAVEN.

SKOLUPPRORET - BEHOV FÖRE BUDGET! EN BUDGET I BALANS ÄR EN SKOLA I OBALANS. Medborgarförslag/förslag till förbättring i Eskilstuna kommun.Till berörda beslutsfattare för grundskolor i Eskilstuna kommun.  För att STOPPA pågående nedskärningar av personal på Djurgårdsskolan. För elevers och skolpersonalens arbetsmiljö, hälsa och rätt till att ge och få utbildning enligt skollagen.   SammanfattningText och åtgärder är riktade mot Djurgårdsskolans besparingskrav men bör betraktas    viktig i alla Es

Skapad: 2020-06-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 115 114
7 dagar 2 2

Främja mindre lantbruk och matföretag för den biologiska och gastronomiska mångfalden.

Detta är ett upprop för ett levande lantbruk, landsbygd och landskap. Vi kan inte stillatigande titta på och se hur mångfalden utarmas. Det finns därför all anledning att både främja fler nya små gårdar och matföretag, men också att bromsa nedläggningen av de som redan är etablerade. Det behövs fler, inte färre, matproducenter.Det här ett upprop för att stoppa den förödande utvecklingen. Den biologiska och gastronomiska mångfalden behöver de små! Under juni tid,till och med 30 juni, fortsätter v

Skapad: 2020-06-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 677 673
7 dagar 2 2Facebook