De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ta in Salts Confidence BE i sortimentet

En namninsamling för oss som vill att Mcare ska ta in Salts svarta stomipåsar i sitt svenska sortiment. Påsen heter Confidence BE, och vi som står bakom namninsamlingen är två tjejer som tröttnat på sjukhusfärgade stomipåsar. Läs mer om påsen här; https://www.salts.co.uk/en-gb/products/drainable/confidence-be-1 För valfrihet och livskvalitet; skriv på! 😃 /Malin och Ann-Katrin

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 80 80
24 timmar 2 2

Få hit Barda Karl!

Hallå elever av Lugnetgymnasiet. De flesta av oss har någon gång i sitt liv upplevt den underbara världen av Barda. Alla som har sett Barda bör förstå vad jag menar. Att se Barda i ung ålder är en upplysning. Tänk, hade ni aldrig sett Barda skulle ni nog inte vara den ni är idag.  Anledningen till att Barda rörde våra hjärtan var såklart på grund av Barda Karl, riktiga namn Karl Ytterberg. Vad skulle våran uppväxt vara utan Barda Karl? Näst intill ingenting.  Nu mina vänner, har vi inte hört av

Skapad: 2019-11-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 74 74
24 timmar 2 2

Omförhandla "fritt sök" för mer likvärdig gymnasieskola i Skåne!

Gymnasieskolan i Lund har hamnat i en ohållbar situation, där de kommunala skolorna Katte, Polhem och Spyken främst är tillgängliga för de mest högpresterande eleverna. Trots investeringar i nya Hedda Andersson skolan förväntas läget bli ännu värre kommande år på grund av ökande elevkullar. Situationen är en effekt av det samverkansavtal ”Fritt sök” vari Lund och 36 andra kommuner i Skåne och Blekinge frivilligt deltar för att låta ungdomar söka gymnasieplats fritt inom hela området. Vi efterfrå

Skapad: 2018-05-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 765 754
24 timmar 2 2

Dags att se över regelverk för småskalig produktion av bivaxsalva!

Motivering Vi kan läsa oss till att föreningen Biodlarna idag har dryga 16 000 medlemmar, och antalet biodlare i Sverige är förmodligen många fler. Biodlingar producerar i första hand honung, men biodlingen kan även producera andra produkter, exempelvis bivax. Av bivax skapar biodlaren vaxmellanväggar till nya ramar. Produkten bivax kan även användas för att göra bivaxsalva, en av många uppskattad hudvårdsprodukt. För att göra bivaxet smidigt och applicerbart behöver man blanda i vegetabilisk ol

Skapad: 2021-07-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 350 350
24 timmar 1 1

Fingrar på sexköpsfrågan

Skulle du betala för att bli fingrad? Skulle du ta betalt för att få fingra? Nej antagligen inte, eftersom att det är olagligt i detta land. Det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. Sverige var då det första landet i världen att kriminalisera köp, men inte försäljning, av sex. Det internationella intresset för den svenska modellen med förbud mot köp av sex har varit och är alltjämt stort. Genom åren har många delegationer besökt Sverige för att lära si

Skapad: 2021-07-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9
24 timmar 1 1

Vi vill ha badsjön i Tinnerbäcksbadet kvar!

Linköpings kommun planerar att besluta om Tinnerbäcksbadets framtid under hösten 2021. Bevara den unika och av Linköingsborna älskade badsjön! Vi kräver en folkomröstning där Linköpingsborna får säga vad de vill ska hända med "Tinnis" Bevara "Tinnis"   

Skapad: 2021-07-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 477 472
24 timmar 1 1

Återinför Nollvision för drunkningsolyckor!

Det är inte många som undgått rapporteringen av drunkningsolyckorna som inträffar varje sommar. I fjol var det 26st som omkom i drunkningsolyckor. Bara i juni månad i år har 23 personer rapporterats drunknade. Tre av dessa var små barn under tio år. Denna alarmerande trend måste stoppas! De flesta i Sverige simmar oftast på sommaren. Många söker sig till olika stränder och badplatser, för svalkande bad och lek. Under de andra årstiderna badar man däremot inte lika mycket och för att bli en dukti

Skapad: 2021-07-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 86 86
24 timmar 1 1

Gravida Kubar tvingas lämna barn och make bakom sig

När jag kom till sverige som 9 åring såg jag en möjlighet till att leva ett liv, ett nytt och fredligt liv, att få möjlighet att stadga mig med möjlighet till rättigheter där mina skyldigheter var tydliga till. Åren gick och jag hann att lära mig svenska, utbilda mig, hitta mig ett arbete och är nu sen många år tillbaka en del av arbetsklassen i mitt land Sverige, idag är jag medborgare som majoriteten i Sverige. Efter åren hittade jag min kärlek där vi vart tillsammans i många år. Vi bestämde o

Skapad: 2021-07-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 470 457
24 timmar 1 1

Inför det rättsliga tjänstemannaansvar.nu

På fb sidan tjänstemannaansvar.nu samlar vi in underskrifter och underlag för att det rättsliga tjänstemannaansvar bör införas. Underlaget ska via Ida Drougge lämnas till riksdagens ansvarig som utreder om det rättsliga tjänstemannaansvar bör införas. BARN GLÖMS OCH DÖR pg.SOCIALTJÄNSTEN inte fungerande verksamhet. Nu skall det UTREDAS om de RÄTTSLIGA TJÄNSTEMANNAANSVAR verkligen behövs!! SLASKPÄRMEN 200 000 orosanmälnigar om barn på ett år som GLÖMDES och TRILLADE MELLAN STOLARNA på socialtjäns

Skapad: 2021-07-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 166
24 timmar 1 0

Trafiksäkerhet i Nedersta, Västerhaninge

Genom den stora genomströmningen i Nedersta, Västerhaninge, där hastigheten idag är så pass hög att det medför trafikfara för boende, gångtrafikanter och övriga trafikanter. Kräver vi nu en hastighetssänkande åtgärd! Då hastighetsbegränsningen på 30 km/h inte hålls, trots flera avsmalningar behövs en snar åtgärd innan en olycka sker. Då det idag körs mellan 31-70 km/h i ett område fullt av barnfamiljer och som fortsätter att växa med flertalet nybyggnationer är kopplad till direkt fara för alla

Skapad: 2021-07-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 145 144
24 timmar 1 1