De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa bygget av ny förbränningsanläggning på fastigheten Sävenäs 170:9

Göteborgs Energi planerar att bygga en ny förbränningsanläggning mitt emot Kvibergsområdet, på Sävenäs 170:9. Den nya förbränningsanläggning kommer anläggas intill den befintliga anläggningen med en hög skorsten. Det kommer enligt planritningarna byggas en ca 100 meter hög skorsten och nya, 30-60 meter höga byggnader. Vi är flera som motsätter oss att det blir mer industrier på andra sidan ån och vi kan fortfarande påverka om Länsstyrelsen godkänner Göteborgs Energis planer.  I samrådsunderlaget

Skapad: 2022-04-03 Statistik

SKYDDA VÅRA GRUNDLAGSSKYDDADE FRI- & RÄTTIGHETER

Sveriges regering vill ändra grundlagen! Regeringen vill införa undantagstillstånd med utegångsförbud, begränsningar i rörelsefriheten, tvångsåtgärder i samband med medicinsk behandling och vaccinationsregister m.m. För att en grundlagsändring ska ske grundlagsändring måste det röstas igenom två gånger med ett riksdagsval emellan. Regeringen skyndar* nu på denna utredning och om riksdagen bifaller den lagda propositionen i sommar och återigen bifaller förslaget efter valet i höst, så kommer en

Skapad: 2022-03-18 Statistik

En liten flicka som kallas lilla Smulan

Namninsamlingen är avslutad! Tack till alla som höjt sin röst för lilla Smulan och hennes rättigheter samt vikten av att se till anknytning när socialtjänsten och nämnden beslutar i ärenden som rör barnets bästa.  Den 28 mars tog socialnämnden beslut om ett akut flyttförbud. 

Skapad: 2022-03-07 Statistik

Ta tillbaka calippo shots

Skriv under så vi kan få tillbaka calipposhotts 2022

Skapad: 2022-02-24 Statistik

Finland och Sverige ska stå utanför Nato och föra en fredspolitik

1. Den viktigaste uppgiften för utrikes- och försvarspolitiken är att minska hot mot det egna landet på ett sätt som skapar trygghet i alla länder genom diplomati och samarbete på jämlika villkor. 2. Vi vill inte bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan fientliga militärblock. I stället behövs fler alliansfria länder som för en självständig utrikespolitik för gemensam säkerhet och nedrustning. 3. Vi vill att våra länder ska ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot k

Skapad: 2022-02-22 Statistik

Låt katthem få statliga medel

Katthem är ideella, de överlever enbart genom donationer. Det finns minst 100 000 hemlösa katter i Sverige, de överges, är okastrerade och liknande. Katten är ett tamdjur som inte klarar sig utan människan.

Skapad: 2022-02-18 Statistik

OPERATION SWEDE KIDS: VI BEHÖVER DIN HJÄLP ATT UPPMÄRKSAMMA RÄTTSOSÄKERHETEN OCH KOMPETENSBRISTEN INOM SOCIALTJÄNSTEN I SVERIGE SÅ ATT INTE FLER BARN DRABBAS AV GODTYCKLIGA MYNDIGHETSBESLUT

  +++ OBS! Efter att du har skrivit under får du ett mejl till den e-postadress du har angivit. För att din namnunderskrift skall komma med behöver du bekräfta det genom att klicka på länken i mejlet. Om du missar att bekräfta att du har skrivit under kommer ditt namn inte med på namninsamlingen. +++   BAKGRUND Socialtjänsten i Sverige får just nu mycket uppmärksamhet i sociala medier och av flertalet mediehus runt om i världen. En av anledningarna är att barn och föräldrar med arabiskt ursprun

Skapad: 2022-02-14 Statistik

Inför läroplikt nu!

Dagens skola är långt ifrån någon dröm och det är inte bara kvalitén på undervisningen som brister – utan även tryggheten. Lärandet är eftersatt och vi ser allt oftare återkommande rapporteringar om elever som blir utsatta för våld. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi kan dock konstatera att det idag är långt ifrån verkligheten. Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygg och var tredje e

Skapad: 2022-01-25 Statistik

Tillåt Assistanshundar överallt

Det är e allt för ofta vi med Assistanshundar blir nekande tillträde till butiker läkarmotagöingar mm. De är inte okej. Hundarna är vårat hjälpmedel och varanar oss tex om man får lågt blodsocker, håller på att få epelpsi anfall, de gör så vi vågar oss ut i samhället, var om vi håller på att få panikattacker. De hjälpte även till att plocka upp saker när vi tappar saker om vi inte kan ta upp de själv, mm. De finns så många plan hundarna hjälper oss med.Hunden är ofta livsavgörande för oss som ha

Skapad: 2021-12-20 Statistik

Tänd ett ljus på Allhelgona den 6 november för alla som avlidit i Covid-SARS i Sverige

Hoppas att även du vill minnas och hedra alla som dött i Covid-19 i Sverige. Många avled på grund av sjukvårdens undermålig hantering av smittskyddslagens krav och pga bristande instruktioner från Folkhälsomyndigheten.  Vi vet att gamla fick dö ensamma utan sjukvård för att sjukvårdens och kommunens information avrådde dem att åka till sjukhus och ambulansvården fick ibland order om att inte hämta de gamla och sköra. Vi som skriver under vill visa att det var många goda och älskade anhöriga som

Skapad: 2021-10-26 Statistik