De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Jag kräver att regeringen agerar snabbt och effektivt! Stoppa flyg från Storbritannien. Provtagning som standard på alla som vill in i Sverige! NU!

Jag vill ha ett slut på långdragna förhandlingar och mesiga riktlinjer. Jag vill att Sveriges regering  och riksdag handlar rappt och ytan dröjsmål. Jag vill ha skarpare restriktioner mot de som kommer in från andra länder.  Provtagning på alla som kommer frånamnat land, även om man vistats tillfälligt där eller kort. Jag vill att riksdag och regering generellt agerar snabbare på alla covid frågor!

Skapad: 2020-12-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 4
24 timmar 1 4

Låt flytt till Nyängsskolans fritids vara frivilligt

Hej! Vi är föräldrar till barn som går på särskolan Nyängskolan i Lessebo. Barnen har under flera år haft en välfungerande plats på Hackes efter skolan där barnen trivs mycket bra. Men nu har vi fått besked att våra barn måste byta till det nyuppstartade fritidset för särskolans barn. Vi har inte fått vara med och diskutera hur det här skulle påverka våra barn utan blir informerade långt i efterhand av skolans rektor Christina Fransson att beslutet är fattat och våra barn måste flytta. När barne

Skapad: 2020-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
24 timmar 1 1

Dags att utkräva politiskt ansvar för Covidkatastrofen

Vi kräver omedelbar aktion för den Covidkatastrof som drabbat Sverige. Många äldre har inte fått den vård de har rätt till, hantering av epidemien från regering och myndighet har varit senfärdig och undermålig.  Det är framför allt två instanser som har det övergripande ansvaret: Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vi kräver följande: Avsätt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten och samtliga ingenjörer bakom den "svenska vägen" Avsätt socialministern.    

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33
24 timmar 1 1

PERIOD UF

Mensskydd bör vara gratis, att kvinnor ska ha fri tillgång till tamponger, trosskydd och bindor som Skottland. Och Sverige borde följa deras fotspår till att bli det andra landet i världen. Menskopp är inte optimalt, helst inte om man är 9 år och har fått sin första mens. Under en livstid spenderar en livmodersbärare i snitt 70 000kr, jag undrar varför ska det vara dyrare att vara kvinna?

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 14 14
24 timmar 1 1

Malmö stad, öka tryggheten i hundrastgårdarna!

Vi är några av de många hundägare i Malmö vars vardagliga liv har begränsats och försvårats på grund av de många fall av förgiftningar och sabotage som har skett i och intill Malmös hundrastgårdar de senaste två månaderna. Varje vecka, ibland flera gånger i veckan, rapporterar hundägare om upphittade korvbitar med glasskärvor i, köttbitar monterade med häftklamrar, glassplitter på marken, träbitar med spikar på och förgiftad mat i och i närheten av rastgårdar. I vissa fall har hundägare upptäckt

Skapad: 2020-12-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 419 416
24 timmar 1 1

Ärenden på initiativ av Döva rättigheter för coda Children of deaf adults

  Ärende på initiativ av DÖVA & DÖVVÄRLDAR rättigheter för CODA BARN children of deaf adults  Coda är en förkortning på engelska(children of deaf adults) På svenska säger man hörande barn till döva föräldrar. Hörande barn till döva föräldrar har idag en naturlig uppväkt, precis som ett barn som växer upp i en hörande familj, enda skillnaden är mamma och/eller pappa inte är hör och att hela familjen  använder teckenspråk. Att vara hörande barn till döva föräldrar innebär att leva i två oli

Skapad: 2020-12-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12 12
24 timmar 1 1

SKRIV UNDER FÖR FATEMEHS FRIHET!

Vintern 2019 utbröt omfattande protester i många städer runt om i Iran. Dessa demonstrationerna triggades av kraftiga höjningar av bensinpriset, detta väckte krav om förändring av hela landets politiska system. Fatemeh tillhör Irans kurdiska minoritet och hon greps för att ha deltagit i fredliga protester i staden Bukan. För sin insats i demonstationen har hon utsatts för tortyr, tvingats sitta i isoleringscell samt tvingats till erkännande på film som sedan använts emot henne. För sitt fredliga

Skapad: 2020-12-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 25 25
24 timmar 1 1

Sverige behöver en ny hälso- och sjukvårdsorganisation välj MEDcare

Vårdköerna i Sverige är oerhört långa. Människor får vänta i månader och år på exvis en höftleds- eller starroperation. Sjukvården i Sverige är felaktigt organiserad. Sjukvården i Sverige är en av de de mest kostsamma i världen och har ändå stora ekonomiska problem och ger dessutom minst sjukvård för pengarna. Sjukvården i Sverige är ineffektiv. Sjukvården i Sverige är föråldrad i sin organisation och behöver byggas om helt från grunden. Sjukvården i Sverige behöver inte mer pengar, bara en NY o

Skapad: 2020-12-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9
24 timmar 1 1

Behåll våra barns cp-träning vid Move & Walk Malmö

Konduktiv pedagogik görs till en klassfråga! Region Skåne tar bort möjligheten för personer med en cp-skada att träna konduktiv pedagogik och detta för att spara en miljon kronor. Det är en hånande låg siffra i förhållande till hur många barn och familjer som träningen faktiskt hjälper. Träning som vi inte får via habiliteringen. Och heller aldrig kommer att få. För det är ingen hemlighet att fler barn diagnostiseras med olika funktionsvariationer och där med behöver stöd och hjälp. Blickar vi m

Skapad: 2020-12-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1358 1345
24 timmar 1 1

Riv inte fungerande villor för att bygga höghus och radhus

När fungerande villor rivs används grävskopor och lastbilar  Dessa drivs med diesel, som avger koldioxid. För klimatets skull måste alla idag medverka till att släppa ut så lite växthusgaser som möjligt. Därför ska Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadsnämnden inte tillåta rivning av villor.  Framför  allt  inte för att bygga lådor med smala vågräta eller lodräta fönster som placeras  i marknivå

Skapad: 2020-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7
24 timmar 1 1