De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt alla som vill skriva högskoleprovet våren 2021 få skriva!

Låt alla som vill skriva högskoleprovet våren 2021 få skriva! Vi är i skrivande stund ca 100.000 som väntar på att få skriva högskoleprovet för att kunna komma in på våra drömutbildningar. Efter ett inställt prov i våras kommer det nu till hösten att genomföras ett begränsat prov för förstagångsskrivare. Mångas framtid hänger på om högskoleprovet blir av och UHR:s plan var från början att ha två prov våren 2021. Det finns just nu två prov som är redo att genomföras. Problemet är att det tar två

Skapad: 2020-09-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 162 159
24 timmar 1 1

Nej till industrideponi, med betydande miljöpåverkan, väster om Dingelsundsvägen - Hammarö

Stora Enso AB, Skoghalls Bruk, har för avsikt att anlägga en industrideponi med betydande miljöpåverkan väster om Dingelsundsvägen – väg 554 i Hammarö kommun. Området är beläget nära bebyggelse, Vänerns badvikar och kommande naturreservat, vid entrén till Hammarö Kommun. Stora Enso planerar att nyttja det för deponering av bland annat grönlutsslam, kalkgrus, kalkrester, krita, mesa, mesaugnsstoft och elfilteraska. Jag motsätter mig etableringen av industrideponeringen väster om Dingelsundsvägen

Skapad: 2020-09-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 416 414
24 timmar 1 1

Bevara Frölunda Indian loggan

Skriv under om du vill bevara Frölunda Indians indian loggan. Tillsammans för att bevara Indianen 💖

Skapad: 2020-09-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 227 221
24 timmar 1 1

Stoppa utvisningen av Randa Al Kordi!

Randa Al Kordi har bott i Sverige i 12 år, hon har varit sambo med sin Leif (Virdelo) i åtta. Randa är integrerad i det svenska samhället och vi är många som tycker hon är en fantastisk person. Randa är stum vilket ger stor utsatthet om hon tvingas tillbaka till Libanon! Det är fullständigt omänskligt att separera Randa och Leif efter så många år. Migrationsverket vägrar att lämna ut Randas pass vilket stoppar deras giftemål! VI VILL SE RANDA KVAR MED LEIF I RONNEBY!

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 288 284
24 timmar 1 1

Bygg en rondell i Deromekrysset

Vi vill att Trafikverket ska ompröva sitt beslut att sätta upp fartkameror istället för att bygga en cirkulationsplats vid korsningen i Derome. Riksväg 41/ länsväg 854.(Bjurumsvägen) Vi anser att det enda rätta är att bygga en cirkulationsplats för att få en säker trafiksituation för alla!

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 930 929
24 timmar 1 1

#RättvisaFörBenjamin: Utred gränspolisen för tjänstefel!

Mitt namn är Chanelle och jag vill med denna namninsamling uppmärksamma och skipa rättvisa för min morbror Benjamin Antwi som blev utsatt för rasprofilering samt övervåld av polisen vid Hyllie station fredagen den 11 september 2020. Jag och alla som skriver under kräver att polisen ber om ursäkt för deras oacceptabla agerande samt att de utreds för tjänstfel. Benjamin satt på tåget på väg hem efter jobbet från Köpenhamn till Malmö som han alltid gjort de senaste tio åren. Eftersom han är svart

Skapad: 2020-09-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49964 48440
24 timmar 1 1

Stöd solcellshjältarna - Tillåt solceller på ALLA tak!

Det strävsamma pensionärsparet Hansson i Örebro, som har ett underbart och glödande miljöengagemang, har fått föreläggande om att ta ner solcellerna från sitt tak trots att det sedan två år inte ens är bygglovspliktigt för vanliga villor. Anledningen? Kommunen tycker att det är "fult". Eller på byråkratsvenska: "Oaktsam förvanskning av fastighet i kulturhistoriskt inventerat område". Vi grannar i området (och alla vi talat med) begriper inte vad förvaltningen håller på med när den på detta sätt

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 65 65
24 timmar 1 1

Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Foton: Anders Ahlstrand förutom fotot på John Bauer (Jönköpings läns museum) ---Namninsamling, kort sammanfattning, se nedan:--- Stoppa vägen vid John Bauers Park! Mycket brådskande!! Jönköpings kommun tänker nu göra allvar av planerna att dra en väg vid John Bauers park och genom naturen där – en genomfart mellan två rondeller. En väg skulle mycket allvarligt skada naturen och påverka parkens upplevelsevärde samtidigt som den skulle utgöra en trafikfara för alla de många barn som ständigt är

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1051 1040
24 timmar 1 1

Rädda Vänge skola

Region Gotland har efter utredning kommit med förslag att Vänge skola ska läggas ner. Vi behöver nu framföra våra åsikter, och vill att ni som vill ha kvar vår fina skola i vänge skriver under denna namninsamling. 

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 280 280
24 timmar 1 1

Öka tryggheten i Bandhagen!

 Vi som undertecknar detta medborgarförslag vill uppmärksamma Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd på behovet av åtgärder mot den ökade otryggheten i Bandhagen. Medborgarförslaget kommer att skickas till stadsdelsnämnden inför nästa möte. Skriv under och sprid vidare om du håller med! Medborgarförslag om trygghetskartläggning i Bandhagen Bandhagen är på många sätt ett fantastiskt och tryggt ställe att bo på, men vi anser att det även finns problem med otrygghet som behöver lösas. Dels vill vi se

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 79 78
24 timmar 1 1Facebook