De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt Mohammad stanna kvar i sitt hem

Min kompis Mohammad har bott i Sverige i över 6 år nu, han är 21 år gammal har vänner här och har skapat sig ett liv. han har dödshot i sitt hemland vilket migrationsverket är medvetna om ändå har som valt att utvisa honom nu mitt i en pandemi. Det är sjukt att dom får behandla folk såhär han han gått i skolan och jobbat hela tiden som han har varit här men det räcker inte för dom tydligen. Att skicka honom till Afghanistan är en dödsdom ingen människa ska behöva känna den här stressen som han k

Skapad: 2020-12-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7
24 timmar 1 1

Ta tillbaka direktiven och låt oss barn träna.

Låt alla barn få fortsätta träna. Alla skriver under och dela vidare!

Skapad: 2020-12-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 1 1

Stå upp för Obama!

Vi kräver att Obama får antingen bo kvar eller får ett likvärdigt boende med samma nuvarande hyra! Gamla människor ska behandlas respektfullt, punkt. 

Skapad: 2020-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10
24 timmar 1 1

Farthinder i Djura - ja tack

Många upplever idag att hastighetsgränsen, 40 km/tim, överskrids i Djura. Vi som bor, har barn, djur eller "bara" promenerar eller cyklar längs vägen känner oro för att en olycka pga för hög hastighet kan inträffa.   Djurabo: Skriv på om du vill ha hastighetsdämpande åtgärder vidtas längst våra genomfartsvägar för ökad säkerhet?  

Skapad: 2020-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 36
24 timmar 1 1

Jag kräver att regeringen agerar snabbt och effektivt! Stoppa flyg från Storbritannien. Provtagning som standard på alla som vill in i Sverige! NU!

Jag vill ha ett slut på långdragna förhandlingar och mesiga riktlinjer. Jag vill att Sveriges regering  och riksdag handlar rappt och ytan dröjsmål. Jag vill ha skarpare restriktioner mot de som kommer in från andra länder.  Provtagning på alla som kommer frånamnat land, även om man vistats tillfälligt där eller kort. Jag vill att riksdag och regering generellt agerar snabbare på alla covid frågor!

Skapad: 2020-12-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 4
24 timmar 1 4

Saltupproret

 För trafiksäkra vägar utan salt

Skapad: 2020-12-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 213 211
24 timmar 1 1

Vi vill ha en högstadieskola I Timmele

Den 4 mars (obs uppdaterad datum) ska det tas beslut om Ätradalsskolan i Timmele ska få vara kvar eller om det ska byggas två större skolor i Ulricehamn.  Vi vill ha kvar en högstadieskola I Timmele då vi tycker att landsbygden ska leva och vi tror på en mindre skola med lagom många elever.  Ni som bor i upptagningsområdet och tycker som vi, skriv under nu! Sprid den gärna! Tack! 

Skapad: 2020-12-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1174 1170
24 timmar 1 1

Låt flytt till Nyängsskolans fritids vara frivilligt

Hej! Vi är föräldrar till barn som går på särskolan Nyängskolan i Lessebo. Barnen har under flera år haft en välfungerande plats på Hackes efter skolan där barnen trivs mycket bra. Men nu har vi fått besked att våra barn måste byta till det nyuppstartade fritidset för särskolans barn. Vi har inte fått vara med och diskutera hur det här skulle påverka våra barn utan blir informerade långt i efterhand av skolans rektor Christina Fransson att beslutet är fattat och våra barn måste flytta. När barne

Skapad: 2020-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
24 timmar 1 1

RÄDDA PANNCENTRALEN

Panncentralen har funnits sedan 2016, alltså under drygt fyra år. På den relativt korta tid har det blivit en mötesplats som kommit att betyda väldigt mycket för många människor. Verksamheten här är förstås viktig både för de som bor i Kungsmarken, men också för andra som ofta besöker Panncentralen för olika aktiviteter, eller bara för att ta en fika i caféet med vänner. Det kan vi ge flera exempel på. Här möts människor från flera nationaliteter och från hela Karlskrona, både unga och gamla, mä

Skapad: 2020-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 238 237
24 timmar 1 1

Smuggelhundar - Hjälp oss att få politikerna att agera !

Vi jobbar stenhårt med frågan och kommer att driva detta så långt vi bara kan! Vill du hjälpa vår grupp att bli större? Vill du förmedla kunskap till allmänheten? Vill du pressa myndigheterna att agera? Vill du att politikerna ska göra denna frågan till en prioritet med mer resurser & hårdare straff? Ju FLER vi blir desto STÖRRE påverkan har vi! Vilk du tipsa om misstänkta smugglare, ring 90114 eller använd länken:http://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss/skickaepostmedtipsomsmuggling.4.

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 188 187
24 timmar 1 1