De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stöd för Vägval Stockholms anmälan om registrering av partibeteckning för val till Kommunfullmäktige samt Region Stockholm

Inlämning av namnunderskrifterna till Valmyndigheten görs via Notarius Publicus som intygar om att sådana har visats upp. För att stödförklaringen ska vara giltig krävs att den som skriver under har rösträtt för det val som registreringen gäller vid tidpunkten för underskriften. Använd inte Facebook-inloggning utan fyll i formuläret, tack.

Skapad: 2021-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 84 83
24 timmar 1 1

Låt syskonen få stanna i Sverige!!!

https://www.hd.se/2021-01-10/dagen-innan-julafton-forsvann-allt-hopp-nu-utvisas-de-till?utm_content=buffer33406&utm_medium=hdpunktse&utm_source=fb&utm_campaign=bfr Låt syskonen få stanna! Här har de bott och fått ett liv, vänner! Vad ska de i Vietnam att göra? De känner inte sina släktingar, kan inte språket eller kulturen! Snälla skriv på,hjälp tjejerna!! 

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 35 35
24 timmar 1 1

AVGÅ, LISELOTT SJÖQVIST!

Vi har läst avslöjanden i media om hur Liselott Sjöqvist, chef för akutsjukvården och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västmanland, åkt till Spanien mitt under brinnande corona-pandemi. I det första avslöjandet kom det fram att hon rest dit under julen. Hon uttalar sig i en SVT-intervju (länk nedan) där hon dels söker medlidande och till sitt försvar bland annat säger: - Jag jobbar alltid på sommaren. Jag har ingen semester på sommaren. Det har jag inte haft de senaste fem åren. I vanl

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 149 149
24 timmar 1 1

Avkriminalisera eget bruk

Beroende är en sjukdom? Ja! Man ska ej betala å straffas för att man är sjuk!

Skapad: 2021-01-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9
24 timmar 1 1

Gå tillbaka och läs originalinlägget igen :)

Läs originalinlägget igen tack, samt utredningen nedan: Utredningen: https://static1.squarespace.com/static/5fe9d1a63dda7f43061fa27c/t/5fed9c6d46517e2c7451b896/1609407600625/Slutrapport+Ambulans+Locum+SLL.pdf?fbclid=IwAR1mBKLaLE5rEsAJv0KYbIy8oFynCEl9qCXwp3E3ZcUNqEbwmNvfVtMHsQ4

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 595 593
24 timmar 1 1

Till Anna Ekström: Vi behöver kraftåtgärder NU!

Detta är en insamling för att fler ska kunna skriva under på det 'öppna brev' till Anna Ekström som publicerades i tidskriften 'Läraren' idag, fredag den 8 januari: "Öppet brev till Anna Ekström: "Kostar kunskap, hälsa och liv" Artikeln går i korta ordalag ut på att ministern måste vara den som fattar beslut, och mer kraftfulla sådana, då konsekvenserna annars är mycket omfattande för både indvider och samhälle. Vetenskapligt underlag finns det gott om.   - Skriv under om du vill se nationella b

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 926 921
24 timmar 1 1

Ang padelbanor på Alevallen

Med anledning av Alets IKs intention att anlägga 3 padelbanor på grusbanan vid Alevallen. Vi grannar till Alevallen välkomnar anläggningen av de nya padelbanorna, men samtidigt vill vi framföra vår oro inför ökad trafik i området.    Området väster om Alevallen har i dagsläget ingen genomfartsled, men trafikeras frekvent av såväl cykel- som gångtrafikanter som pendlar till och från centrum, besöker Västra stranden, Brottet eller vill ta sig till och från Prins Bertils stig. Om somrarna är Gathen

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36
24 timmar 1 1

STOPPA STÄNGNINGEN AV SLUTEN PSYKIATRISK VÅRD I ÖRNSKÖLDSVIK

Ett större antal kvalificerade sjuksköterskor har sagt upp sig, nu hotas den psykiatriska slutenvården i Örnsköldsvik. Patienter som behöver slutenvård hänvisas till Sundsvall. Samtidigt införs mobila team som skall ge vård till de psykiskt sjuka, en bra åtgärd men de patienter som har behov av sluten vård, kan inte de mobila teamen hjälpa. Förhoppningsvis blir de mobila teamen så bra att behovet av sluten vård kraftigt reduceras, när man kommit dit, är det lämpligt att fundera på om slutenvårde

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 342 340
24 timmar 1 1

ALLA VI SOM VILL HA TILLBAKA IKEA VÄXER LEDRAMPEN

Som vi alla så tragiskt har märkt så utgick ju Ikea VÄXER rampen för ett par månader sedan från deras sortiment. Detta har skapat kaos för oss i Palettbladsvärlden och det krigas om att få tag på en ynka liten ramp. Jag tog tag i att skriva till Ikea och fråga om en namninsamling skulle hjälpa för det hela och fick ungefär till svar att vi behöver synas och höras i sociala medier för att dom ska förstå intresset och behovet 😄 Därför tycker jag att vi gör lite uppror nu och startar en namninsamli

Skapad: 2021-01-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 474 465
24 timmar 1 1

Slå vakt om Marens atmosfär - NEJ till Hotellkoloss

Planerna på att bygga ett hotell vid Inre Maren förskräcker. Hotellbyggnaden kommer att totalt kväva det "öppna rum" som Inre Maren är. Låt istället uppföra en byggnad som i storlek och utformning är i harmoni med omkring liggande fastigheter och vattenspegel. Vi vill inte att en sådant dominant byggnad, som det planerade hotellet, byggs vid Maren !

Skapad: 2021-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 65 65
24 timmar 1 1