2014 års mest populära namninsamlingar - Norge

  • Land: Norge
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa avelsspärr på flerfärgade pudlar.

2013-09-11 Till Svenska Kennelklubben Centralstyrelse Annika Klang 163 85 Spånga     Vi skriver det har brevet med anledning av att Svenska pudelklubben vill sätta avelsspärr på flerfärgade pudlar. Vi är uppfödare, ägare och människor som helt enkelt bara tycker om de flerfärgade pudlarna och vill att de ska vara godkända. Vi känner att vi tillför något med våra vackra flerfärgade pudlar. De av oss som föder upp har lagt ner mycket tid och energi på att hitta lämpliga avelsdjur, och även säkrat

Skapad: 2013-09-11

Period Alla länder Norge
Hela tiden 175 5
2014 15 1

Uppgradera personlig assistans till 2000-talet!

Vi ser en tydlig och mycket oroande trend gällande försämringar av villkoren för att få personlig assistans. De ursprungliga intentionerna om valfrihet, integritet och livskvalitet urholkas allt mer genom nya direktiv, prejudicerande domar ochstriktare tolkning av LSS-lagen hos Försäkringskassan och kommunerna. Försäkringskassan och kommunerna pekar på besparingskrav men politiker förnekar att någon försämring skett. Istället hänvisar de till statistik och hävdar att antalet personer berättigade

Skapad: 2013-06-29

Period Alla länder Norge
Hela tiden 3971 14
2014 241 1Facebook