2012 års mest populära namninsamlingar - Sverige

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Inför direktdemokrati

I Sverige har vi val till kommun, landsting och regering vart fjärde år.  Under dessa fyra år har vi - som enskild person - inget attt säga till om. Det måste ändras! Desto längre det är mellan väljare och makten,  desto färre utnyttjar sin rösträtt. Direktdemokrati skulle motarbeta detta och den makt som regeringen tar i dag. Skriv på listan och sprid gärna länken vidare!

Skapad: 2011-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 54
2012 5 5

Ett Sverige utan Alliansen

Dags att lösa upp denna sammanslagning eftersom de inbördes politiska grupperna inte vågar erkänna att de gjort ett fatalt misstag! Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna finns inte längre varför väljarna - vem dem än stöttar - stöttar moderaterna. Det måste stoppas i en demokratisk värld!

Skapad: 2011-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13
2012 4 4

ULVSÄTERSSKOLAN GÄVLE

Till Gävles Barn och Ungdomsnämnd! Hitta en bättre lösning, exempelvis, ge mer pengar till utbyggnad, så tredjeklassarna slipper hamna bland "de stora barnen", äta i högstadiets matsal, gå längs en mörk bäck eller bredvid en bilväg tillsammans med 9:onde klassare. Rätta till de misstag som gjorts när Pingeltorpsskolan stängdes. Felaktiga beslut kan återkallas!

Skapad: 2011-12-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 59 58
2012 3 3

Rädda Pellinge lägergård Pelastakaa Pellingin leirikeskus

Den kyrkliga samfälligheten i Borgå planerar att sälja Pellinge lägergård p.g.a. ekonomiska orsaker. Lägergården ligger ändå på en alldeles unik plats i den vackra skärgården och om församlingen nu säljer den kommer de aldrig mer att kunna skaffa sig en liknande fastighet. Pellinge erbjuder inte endast ett ställe för läger, utan mycket mer. Pellinges värde kan inte mätas i pengar! Om ni skriver under denna adress visar ni att ni bryr er om lägergårdens framtid. Porvoon seurakuntayhtymä suunnitte

Skapad: 2011-11-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1019 13
2012 183 3

Silver Fang och Weed -manga på SVENSKA!

I Finland har man fått Silver Fang -serien tryckt på finska! Vi vill ha serien tryckt på SVENSKA! I Finland ska man efter Hopeanuoli (som SF heter på finska) börja trycka Weed -serien också på finska! Vi vill ha den med på SVENSKA!   Alla ginga-fans, skriv under!

Skapad: 2011-09-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 13
2012 5 3

Rätten att kunna försvara sig som enskild individ

I dag använder företag sig av rätten att spela in samtal - i kunskapssyfte - som det så fint heter. Anledningen är att förhindra folk till att bete sig illa i samtal (sedan kan det inspelade samtalet användas som bevis). Bl.a. Försäkringskassan och Telia använder sig av detta. Inte konstigt: två institutioner som alltid hamnat högt i listan på att behandla människor dåligt. Jo, man kan säga ifrån men det går man inte ut med i den röst som spelas upp "samtalet kan komma att spelas in i undervisni

Skapad: 2011-05-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11
2012 3 3

Hjälp Viktor Östholm!

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=hjarnsjuke_viktor_10_nekas_specialvard_i_sverige&videoid=1642086&utm_medium=sharing&utm_source=facebook&utm_campaign=tv4play.se

Skapad: 2011-05-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 48 48
2012 3 3

Fler turer buss 413

Vi önskar att buss 413 (Björknäs centrum-Talludden) får utökad trafik;

Skapad: 2011-02-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 87 86
2012 3 3

Lika stort starta eget bidrag för alla!

Hej Jag tycker det verkar lite knasigt att starta eget bidraget som arbetsförmedlingen erbjuder för nuvarande är baserat på a-kasseresättningen. Detta ger mig intrycket att en individ med en bra ide och en dålig a-kassersättning kan få det svårare att förverkliga den pga av de bakomliggande ekonomiska omständigheterna. Dessutom kan jag inte tänka mig att en med högre a-kassersättning skulle ta illa vid sig av detta. Så ge alla ett starta eget bidrag som motsvarar den högsta Iden måste ju i alla

Skapad: 2012-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7
2012 2 2

Jimmie Åkesson, den enda rätta partiledaren för Sverigedemokrater

I svallvågorna av de senaste händelserna går massmedia ut med att Jimmie Åkessons position som partiledare för Sverigedemokraterna kan ifrågasättas samt utmanas. Jag personligen vill på detta sätt visa min tacksamhet för hans utmärkta partiledarskap och utan tvekan fortsatta stöd till det.

Skapad: 2012-11-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 7
2012 2 2Facebook