Vi står bakom brevet till SIF

Vi står bakom det brev som de sex klubbarna (AIK, Björklöven, Leksand, Modo, Timrå och Södertälje) har skrivit till SIF för att försöka göra något åt de enorma ekonomiska skillnaderna som i dagsläget finns mellan HA och SHL.

Det vi som skriver under denna namninsamling, förutom att visa vårt stöd till klubbarna, kan komma att göra är att säga upp våra C More-abonnemang om vi inte ser en förändring i fördelningen av pengarna mellan HA och SHL.

Här är texten som vi stödjer:"Svensk ishockeys framtid

Undertecknade klubbar bedriver ishockey på elitnivå.

Vi har varit med länge i utvecklingen av svensk ishockey och är tillsammans ca 600 år. Flera av klubbarna har redan fyllt eller fyller snart 100 år.

Våra klubbar har mycket gemensamt. Samtliga undertecknade klubbar bedriver omfattande verksamhet för ungdomar, har elithockeygymnasium för juniorer och damlag i högsta nationella serierna. Klubbarna fyller en mycket central funktion i respektive hockeyregion med dess lokala föreningar.

Vår verksamhet håller utan tvekan den kvalitét som kan förväntas och krävas för spel på högsta nationella nivå avseende organisation, arena, publik, intresse från media samt lokal och regional sponsormarknad.

Vi erbjuder oss att fortsätta vårt arbete med att (gemensamt med övriga klubbar i Sverige) bygga svensk ishockey genom att utveckla nya talanger samt attrahera ny publik och hockeysupporters i våra regioner och övriga landet.

Våra klubbars existens är dock helt beroende av att det finns en sportsligt rimlig möjlighet att nå landets högsta serienivå (idag SHL). Denna möjlighet kommer att bli närmast obefintlig om inte rätt åtgärder för svensk ishockey vidtas nu.

Möjligheten att finansiera ett konkurrenskraftigt hockeylag för att ha möjligheter att nå SHL, kommer väsentligt försämras när det nya centrala avtalet för SHL (i huvudsak TV-rättigheter) träder i kraft från och med säsongen 2018/19. Konsekvensen av detta (och med beaktande av nu gällande fördelningsmodell och regler för avancemang i seriesystemet) är att det i praktiken blir omöjligt att ta sig upp i landets högsta serie. Sverige får i praktiken en stängd högsta ishockeyliga. 

En i praktiken stängd högsta ishockeyliga innebär i sin tur att finansiering av nuvarande verksamhet för oss (och många andra klubbar utanför SHL) blir omöjlig att fortsätta, då intäkter från publik, evenemang och sponsorer kommer att minska drastiskt. Det är ingen tvekan om att vår verksamhet idag möjliggörs och bygger på att det finns sportsligt rimliga möjligheter att nå landets högsta serienivå (idag SHL). Om denna möjlighet försvinner, så försvinner också oundvikligt våra ekonomiska möjligheter att fortsätta vår verksamhet på dagens nivåer.

Vår uppfattning är att Svenska Ishockeyförbundet är huvudman för svensk ishockey och har det yttersta ansvaret för framtiden. Svenska Ishockeyförbundet upplåter marknadsrättigheter till Svenska Hockeyligan AB respektive HockeyAllsvenskan AB. Dessa marknadsrättigheter kommersialiseras sedan av respektive liga som gottgörs hela resultatet av "sin" kommersialisering.

Vi kommer inte stillasittande se hur svensk ishockey går mot en riktning som på ekonomiska och sportsliga grunder i princip helt stänger möjligheten för klubbar att kunna nå SHL underifrån samt därmed omöjliggör vår (och andra klubbars) nuvarande verksamhet. Om detta ändå sker kommer vi att noggrant överväga andra alternativ och arbeta för att välja annan väg för att behålla möjligheten att fortsätta vår verksamhet i minst nuvarande (helst ökad) omfattning. Vi ser inte hur vi skulle kunna underlåta att välja annan väg i en sådan situation.

För att planera vår framtid och kommunicera med alla våra intressenter (medlemmar, sponsorer, kommuner, banker, alla engagerade i våra ungdomsverksamheter m.m.) med nu kända förutsättningar, måste vi få veta om Svenska Ishockeyförbundet i någon form avser att agera i denna fråga, eller om nuvarande fördelning av resurser (inklusive modell för avancemang till SHL etc.) kommer att gälla även i den närmaste framtiden? Frågan är avgörande för vår och svensk hockeys framtid. 

Avslutningsvis vill vi tydligt påtala följande.

Vi är självklart medvetna om det arbete som för närvarande sker inom den elitkommitté som består av företrädare för Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan AB och HockeyAllsvenskan AB. Vi har fullt förtroende för våra representanters (genom HockeyAllsvenskan AB) arbete och vi stödjer detta arbete till 100 procent. De har vårt fulla mandat. Vi får också signaler om att man denna gång är optimistiska när det gäller att hitta lösningar som är nödvändiga och positiva för svensk ishockey.

Vår ambition med detta brev är att ytterligare betona allvaret i frågan och nödvändigheten av att nu komma fram till en långsiktigt hållbar lösning för svensk ishockey (som alltså inte innebär en i praktiken stängd högsta hockeyliga).

Vi hoppas verkligen att arbetet inom elitkommittén inom kort leder fram till ett konkret resultat som innebär att samtliga klubbar inom HockeyAllsvenskan och övriga ligor kan bedrivas på minst samma sätt som sker idag. Detta skulle också innebära att den stora farhåga som vi redogör för ovan blir inaktuell, vilket skulle glädja oss och samtliga inom hockeysverige!

Vi emotser tacksamt att Svenska Ishockeyförbundet lämnar respons på vår fråga snarast möjligt (och senast innan årsskiftet) och sådan respons kan med fördel lämnas till HockeyAllsvenskans representanter i elitkommittén."

 

Den här namninsamlingen kommer att skickas som ett stöd till de sex klubbarna i HA. Det kommer också att skickas till SIF och SHL för att visa att vi är många som står bakom brevet och är beredda att säga upp våra C More-abonnemang.